Bachelor's Programme in Design is organized by the School of Arts, Design and Architecture.

Programme starts for the first time 1.9.2019.

This site contains the student study guide for the bachelor’s programme with materials and instructions on all the majors available in the programme. Here you will find the programme curriculum as well as detailed guidelines for planning your studies.

News

  1. Finduddannelse.dk sustainability scholarship 29.05.2020
  2. MyCourses maintenance break | käyttökatko | serviceavbrott 15.6.2020 26.05.2020
  3. Mindfulness-tuokio tiistaisin Zoomissa, alkaen 14.4.2020 07.04.2020
  4. Opiskelijoiden ohje kampuksen käyttöön I Vistelse på campus: anvisningar för studerande | Instructions on campus use for students 20.05.2020
  5. Kesäbuusti 2020 Aalto Ventures Programin kesäkurssi | Aalto Ventures -programmets sommarkurs | Summer course by Aalto Ventures Program 20.05.2020
  6. Opiskelija, hae opintotuki kesäksi nyt! | Studerande, sök sommarstudiestöd nu! | Apply now for financial aid for the summer months! 18.05.2020
  7. Vastaa kyselyyn COVID-epidemian vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin | Svara på frågeformuläret om hur coronapandemin inverkat på studenternas välbefinnande | Take survey on COVID-19 effects on student well-being 14.05.2020
  8. Adobe provides CC applications licenses for Aalto students until 6 July | Adobe tarjoaa CC-sovellusten lisenssejä Aallon opiskelijoille 6.7. saakka | Arbetsstationslicenser för Adobe CC-applikationer tillgängliga för studenter till 6.7.2020 09.05.2020
  9. Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin. 08.05.2020
  10. Emil Öhmannin säätiön kaksi erillistä apurahaa 08.05.2020

RSS