Writing the thesis

General guidelines gives answers to some frequently asked questions about writing the thesis relating to the general format requirements, table of contents, body of the text, list of references, appendices and abstract.

Some department specific requirements and instructions may apply as well. Please consult your study programs Into page or your thesis seminar supervisors. 

Cover page of the thesis

The student must attach the cover page and the abstract in the same PDF file with the thesis. The cover page of thesis is submitted in the language that has been used to write the thesis. Cover page template in English and in Finnish.

Master’s thesis abstract

Abstract templates in English and in Finnish.

The abstract is submitted in the language that has been used to write the thesis, and at least in one language translated from the original:

 • If the language of the thesis is Finnish, the title and the abstract are submitted in Finnish and in English.
 • If the language of the thesis is English and the language of student’s secondary level education is Finnish, the title and the abstract are submitted in English and in the language of student’s secondary level education.
 • If the language of the thesis is English and the student has not studied the secondary level education in Finnish or Swedish, the title and the abstract are submitted only in English.

Evaluation of master's thesis

Evaluation of master's thesis is based on common criteria in School of Business. It is recommended to familiarize yourself with the evaluation rubrik when planning and writing your thesis.

Submitting the thesis to evaluation

If your thesis is completely ready and your supervisor has given their permission, you can submit the thesis for evaluation. The thesis cannot be submitted unfinished or in several parts. The grade given for the thesis cannot be upgraded. The student has to be enrolled as attending when submitting the thesis.

If you aim to graduate on a specific graduation date, please check on time when is the latest deadline to submit the final version of your thesis. The schedule of graduation dates can be found here.

The details of the thesis will appear on Aalto University Aaltodoc publication archive (https://aaltodoc.aalto.fi/). If the student has given their permission to publish the full-text of the thesis on eAge, the whole text will be published in the open network of Aaltodoc publication archive.

 1. Log in to MyCourses and enrolls to the workspace. Please choose your department:

  Department of Management studies (MIB, IDBM, Corporate Communication, Entrepreneurship, Strategy)
  Department of Accounting (accounting, business law)
  Department of Marketing (marketing)
  Department of Economics (economics)
  Deparmtent of Information and Service Management (ISM)
  Department of Finance (finance)

 2. Submit your thesis on PDF/A form (Suitable forms: PDF/A-1a, -1b, -2a and -2b. No PDF/A-3a or 3b) on MyCourses. The file should include thesis, cover page and abstract. In addition, the maturity test (executive summary) has to be submitted to MyCourses.

  Please see instructions on creating a PDF/A file. You may also download the pdf-XChange here: download.aalto.fi.

  The supervisor evaluates the thesis and checks the maturity test (executive summary) for its content. The language consultant checks the maturity test for Finnish/Swedish language. For Master’s theses, there is always a second evaluator, who cooperates with the primary supervisor in evaluating the thesis. The Master’s theses are finally approved by the Heads of Departments.

 3. Submit an identical PDF/A file of your thesis on eAge for Learning Center’s archives.

 4. Optional! Printing thesis

  From 1 August 2018 onwards students won't order a print copy of the thesis to the Learning Centre. However, student can order a printed thesis for him/herself for example via Unigrafia webstore: http://shop.unigrafia.fi/order-form-theses/?lang=en

NB! The thesis will not be graded nor the grade will be registered on WebOodi before the student has saved the data of their thesis to MyCourses and eAge  (see phases 1-3).

Graduating and ordering the diploma

In order to graduate, you have to order your diploma from the Learning Services. The Master's diplomas are awarded approximately once a month with the exception of August. Further information on ordering the diploma can be found from the section "Graduation".

Checklist:

 • My supervisor has given their permission to submit the thesis to evaluation
 • I have submitted the thesis and maturity test to MyCourses on PDF/A form
 • I have downloaded the thesis through eAge to the Learning Centre for their archive
 • I have ordered my diploma (graduating students)

Maisterintutkielman kirjoittaminen

Tutustu tutkielman yleisiin kirjoitusohjeisiin. Muistathan tarkistaa myös mahdolliset laitoskohtaiset ohjeet seminaarien MyCourses-sivuilta sekä laitosten Into- sivuilta.

Tutkielman kansilehti

Maisterintutkielmaan tulee liittää kansilehti. Tutkielman kansilehti laaditaan työn kielellä. Kansilehti suomeksi ja englanniksi.

Tutkielman tiivistelmä (abstract)

Maisterin tutkielman nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä sekä vähintään yhdellä käännöskielellä. Huom: tiivistelmällä (abstract) ei tarkoiteta kypsyysnäytettä! Tiivistelmälomake suomeksi ja englanniksi.

 • Jos opinnäytteen kieli on suomi, nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä ja englanniksi.
 • Jos opinnäytteen kieli on englanti ja opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä ja opiskelijan koulusivistyskielellä

Maisterintutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun tutkielma on täysin valmis ja ohjaaja on antanut luvan työn palauttamiseen, voit jättää työn viralliseen tarkastukseen. Tutkielmaa ei voi jättää tarkastukseen keskeneräisenä tai osissa. Tutkielmasta annettua arvosanaa ei voida korottaa (Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö 2013, 48 §). Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi tutkielmaa jättäessään.

Hyväksyttyjen tutkielmien tiedot tulevat näkyviin Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistossa (https://aaltodoc.aalto.fi/ ). Jos opiskelija on antanut luvan kokotekstin sähköiseen julkistamiseen, tutkielman kokoteksti julkaistaan avoimessa verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.


 1. Kirjaudu MyCoursesiin ja rekisteröidy työtilan jäseneksi (BIZ Kypsyysnäyte ja opinnäyte). MyCourses -työtilaan pääset valitsemalla oman laitoksesi työtilan:

  Johtamisen laitos (MIB, IDBM, Corporate Communication, Entrepreneurship, Strategy)
  Laskentatoimen laitos (laskentatoimi, yritysjuridiikka)
  Markkinoinnin laitos (markkinointi)
  Taloustiede (taloustiede)
  Tieto- ja palvelujohtaminen (ISM)
  Rahoitus (rahoitus)

 2. Tallenna MyCoursesin palautuskansioon kypsyysnäyte sekä tutkielma PDF/A-tiedostona (Sopivat muodot: PDF/A-1a, -1b, -2a ja -2b. Ei PDF/A-3a tai 3b). PDF/A-tiedostoon tulee liittää tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake. Ohjaaja arvioi tutkielman ja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön osalta. Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta.

  Lisätietoa PDF/A-muotoon konvertoinnista: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

 3. Lataa tutkielma samanmuotoisena (PDF/A-tiedosto) vielä Oppimiskeskukselle eAge-järjestelmän kautta.

  Oppimiskeskukselle eAge-järjestelmän kautta ladattava versio on tutkielman arkistointia ja virallista hyväksymisprosessia varten.

 4. Vapaaehtoinen! Tutkielman painattaminen

  Tutkielmasta ei enää 1.8.2018 alkaen tilata painettua arkistokappaletta Oppimiskeskukselle. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan tilata omakustanteisesti painetun tutkielman itselleen esimerkiksi Unigrafialta: http://shop.unigrafia.fi/order-form-theses/

Huom! Tutkielmaa ei arvioida eikä tutkielman arvosanaa rekisteröidä Oodiin ennen kuin opiskelija on tallentanut tutkielmansa tiedot MyCourses- ja eAge-palveluun (kohdat 1-3).

Valmistuminen ja todistuksen tilaaminen

Valmistuaksesi sinun on anottava tutkintotodistusta oppimispalveluissa. Jos tähtäät tiettyyn valmistumispäivään, tarkista hyvissä ajoin missä vaiheessa sinun tulee viimeistään jättää tutkielmasi tarkastukseen. Lisätietoja todistuksen tilaamisesta löydät sivun vasemmasta laidasta kohdasta "Valmistuminen".

Valmistumisen tarkistuslista:

 • Olen saanut ohjaajaltani luvan jättää tutkielma arvioitavaksi
 • Olen palauttanut kypsyysnäytteen sekä tutkielman, kansilehden ja tiivistelmän sisältävän PDF/A- tiedoston MyCoursesiin
 • Olen ladannut tutkielmani eAge- järjestelmän kautta Oppimiskeskukselle arkistointia varten
 • Olen tilannut tutkintotodistuksen