Wanted: Teaching Assistants for CS Courses for Autumn 2019

The Autumn 2019 semester will be coming, and we'll be needing new workforce on board. If you're interested in Computer Science Courses, and have a passion for working with peers, we invite you to apply for a Teaching Assistant position.

Interested? Check out Teaching Assistant Pool for more information and for applying. Apply now! Deadline is April 15, 2019.

In addition, some of the autumn term courses have a more detailed description of the job below. The contact persons are happy to give you more information by email.

Moreover, we are constantly seeking personnel for longer periods than just one term. Actually, some of the positions can be filled starting already this summer and continue after the course has ended. If you are interested in such work, see also the CS department's webpages.

Problems with applying? Contact: Sanna Suoranta (firstname.lastname@aalto.fi)

List of Courses (autumn 2019) 

CS-A1110 Ohjelmointi 1

Kurssilla opetetaan ohjelmoinnin perusteita Scala-ohjelmointikielen avulla. Kurssi alkaa heti 1. opetusjakson alussa ja jatkuu joulukuun alkupuolelle saakka.

Tuntiassarin työhön kuuluu harjoitustilaisuuksien vetämistä tietokoneluokissa, harjoitustehtävien arvostelua, opiskelijoiden neuvomista, etenemisen seurantaa ja palautteen antamista, yms. Tyypillisellä viikolla syksyn aikana kukin assari vetää kaksi kaksituntista harjoitusryhmää ja käyttää pari tuntia muihin tehtäviin. Osa assistenteista keskittyy neuvomiseen verkon keskustelupalstalla luokkahuoneen sijaan.

Hakijoilta, joiden tulee olla Aalto-yliopiston opiskelijoita, edellytetään hyvää opintomenestystä ohjelmoinnissa sekä joko Scala-kielen perusteiden tuntemista tai valmiutta perehtyä niihin ennen ensi syksyä. Eduksi ovat muu ohjelmointikokemus, hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito, hyvä muu opintomenestys sekä muu opetuskokemus ja kielitaito.

Lisätietoja: vastaava opettaja Juha Sorva (juha.sorva@aalto.fi)

Kurssin edellinen toteutus: https://plus.cs.hut.fi/o1/2018/

CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Kurssilla opetetaan ohjelmoinnin perusteet Python-kielen avulla.

Kurssiapulaisen tehtäviin kuuluu kahden viikoittaisen harjoitusryhmän pitäminen ajalla 9.9.-28.11.2019 (ei kuitenkaan tenttiviikolla), opiskelijoiden neuvomista kurssin keskusteluryhmässä sovituilla  viikoilla, joidenkin palautettujen harjoitustehtävien tarkistaminen käsin (pääosa tehtävistä tarkistetaan automaattisesti) sekä muita vastaavia tehtäviä. Yhden assistentin kokonaistyöaika (joka sisältää myös esimerkiksi opetukseen valmistautumiseen käytetyn ajan) on noin 100 tuntia koko kurssin aikana. Halutessaan kurssiapulainen voi ottaa lisätehtäviä (esimerkiksi ylimääräisten harjoituskertojen pitäminen), joista maksetaan erikseen. Lisätehtäviä on tarjolla rajoitetusti.

Myös hakijat, jotka eivät vielä osaa Pythonia, mutta osaavat muuten ohjelmoida esim. Scala-kielellä, otetaan paikkoja täytettäessä huomioon, jos he sitoutuvat opettelemaan Pythonin ennen kurssin alkua (esim. kesäkurssilla). Koska kurssin opetuskieli on suomi, palkattavilta kurssiapulaisilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Lisätietoja kurssiapulaisen tehtävistä ja palkkauksesta antaa Sanna Suoranta, (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

CS-A1140 Tietorakenteet ja algoritmit sekä CS-A1141 Tietorakenteet ja algoritmit Y

Tietorakenteet ja algoritmit (Y) kursseille (CS-A1140 ja CS-A1141) haetaan 3+3 tuntiassistenttia periodeille I ja II. Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti opiskelijoiden neuvontaa harjoituksissa. Jokaisella tuntiassistentilla on 2 harjoitustilaisuutta viikossa, á 2 tuntia. Lisäksi pidämme viikottaisia tapaamisia (1 tunti / viikko), joissa tehtävien oppimistavoitteet ja ratkaisut käydään läpi. Tähän on varattu 2 tuntia viikossa valmistautumiseen. Kokonaistyöaika on tällöin 10 viikkoa x 7 tuntia = 70 tuntia.

Lähetä hakemuksesi Assaripooliin. Liitä mukaan CV ja opintosuoritusote (PDF).

Lisätietoja: Tommi Junttila (CS-A1140) ja Ari Korhonen (CS-A1141) (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

CS-A1140 Data Structures and Algorithms and CS-A1141 Data Structures and Algorithms Y 

CS-A1140/1141 Data Structures and Algorithms (Y) courses are looking for 3+3 TAs for periods I and II. The TA's work is mainly to support students on their weekly assignments. Each TA will have 2 x 2 lab sessions a week. In addition, we have weekly meetings (1 h) with the course personnel that we expect the TAs to be prepared (2 h preparation for each week). Thus, total workload is 10 week x 7 hours / week = 70 hours. 

Please, submit your application to the Teaching assistant Pool with your CV and a recent study transcript attached (PDF).

Contact persons: Tommi Junttila (CS-A1140) and Ari Korhonen (CS-A1141) (firstname.lastname@aalto.fi)

CS-C2100 Ohjelmointistudio 1

Ohjelmointistudio 1 -kurssilla syvennetään Ohjelmointi 1 -kurssin sisältöjä työskentelemässä ryhmässä. Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti opiskelijoiden neuvonta ryhmätöiden tekemisessä.

Lisätietoja: Otto Seppälä (otto.seppala(at)aalto.fi)

CS-C3190 Data Science

Contact person: Jaakko Hollmen (at aalto.fi)

CS-C3170 Web Software Development

Web Software Development course concentrates to web applications and their communication. Tasks of teaching assistants include helping students to do the weekly assignments (in Autumn period II) and helping student groups in their project work (Spring period III).

Contact person: Otto Seppälä (otto.seppala(at)aalto.fi)

CS-E3210 Machine Learning: Basic Principles

Machine Learning Basic Principles is one of the largest courses at Aalto University with more than 500 enrolled students annually and serving more than 90 different study programs. We are looking for machine learning enthusiasts which want to help in making MLBP 2019 top machine learning course. 

The main requirements are a good grip on linear algebra, basic probability theory, and good programming skills. Priority is given to students who have completed the course before. 

Contact person: Juho Rousu (firstname.lastname@aalto.fi)

CS-E4110 - Concurrent Programming

We are looking for new course assistants to this course that will be on concurrent programming with Java/Scala. You would be helping the main course assistant with giving tutorials to the students, helping develop the home assignment grading system (new for Autumn 2018), and helping with the grading of student assignments. Good programming skills in Java/Scala are required. Priority is given to applicants who have completed the course,but also other applicants will be considered. Please add a CV and an Oodi study transcript in your application.

Contact info: Vesa Hirvisalo (@aalto.fi)  

CS-E4400 Design of WWW-Services

We are looking for new assistants to the CS-E4400 Design of WWW Service course. The assistants help student groups to do the compulsory course project work. This included giving feedback and
grading the demos and reports. The assistants should have versatile experience in design of WWW services. In addition, you should be able to communicate with students having different educational and cultural backgrounds. As an assistant, you learn how to coach talented student teams to develop innovative WWW services.

Please, submit your application to the Teaching assistant Pool with your CV and a recent study transcript attached (PDF).

Contact person: Petri Vuorimaa (firstname.lastname@aalto.fi)

CS-E4640 Big Data Platforms

The Big Data Platforms course provides foundations for big data analytics, data science and data-intensive services, and is strongly related to cloud computing and large-scale software systems. We are looking for course assistants to this course in Fall 2019. The main contents of the course are Big Data platforms with (automatically graded) home assignments in Python/Scala using the Apache Spark, Apache Airflow, other open source big data frameworks, and industry-based Cloud big data platforms (especially Google Cloud services for which students  will be granted with 50 USD of Google Cloud Platform Grant Credit). Two types of assistant positions are available:

  • Preparing course assignments and exercises (summer job/intern): During May-Aug, you would be helping to create assignments and exercises before the course starts. The main duty is to develop/implement and test a set of assignments/exercises. This job also provides a great chance if you want to develop further your programming and design skills for big data platforms through  your  activities and engagement with the professor.
  • Assisting the course operation (Sep-Dec): You would be the course assistant by giving tutorials to the students and helping to maintain the (automated) home assignment/exercises. This job provides a great chance if you want to develop further your teaching skills.  

Good programming skills in Python/Scala are required. You can apply for one or two position(s). Priority is given to applicants who have completed the course in a previous semester and have experiences in cloud and big data computing,  but also other applicants will be considered. Please add a CV and an Oodi study transcript in your application.

Contact info: Linh Truong (@aalto.fi)  

CS-E5860 Computational Genomics

The course covers basic concepts and algorithms in computational genomics. The duties of the assistant include participating in updating previous year's exercises, managing the exercise sessions, and grading homeworks. The course is offered in the 1st period.

Applications should be submitted to the Teaching assistant Pool with your CV and a recent study transcript attached (PDF), or directly to the lecturer (see contact). To be eligible you should have completed the course in recent years with an excellent grade.

Contact info: Pekka Marttinen (@aalto.fi)