Wanted: Teaching Assistants for CS Courses for Autumn 2021

The Autumn 2021 semester will be coming, and we'll be needing new workforce on board. If you're interested in Computer Science Courses, and have a passion for working with peers, we invite you to apply for a Teaching Assistant position.

Interested? Check out TA pool  for more information and for applying. Apply now! Deadline is April 12, 2021.

In addition, some of the autumn term courses have a more detailed description of the job below. The contact persons are happy to give you more information, for instance by email.

Moreover, we are constantly seeking personnel for longer periods than just one term. Actually, some of the positions can be filled starting already this summer and continue after the course has ended. If you are interested in such work, see also the CS department's webpages.

Problems with applying? Contact: Sanna Suoranta (firstname.lastname@aalto.fi).

Descriptions of the TA tasks of the courses

CS-A1110 Ohjelmointi 1 / Programming 1

Kurssilla opetetaan ohjelmoinnin perusteita Scala-ohjelmointikielen avulla. Kurssi alkaa heti 1. opetusjakson alussa ja jatkuu joulukuun alkupuolelle saakka.

Tuntiassarin työhön kuuluu harjoitustilaisuuksien vetämistä tietokoneluokissa, harjoitustehtävien arvostelua, opiskelijoiden neuvomista, etenemisen seurantaa ja palautteen antamista, yms. Tyypillisellä viikolla syksyn aikana kukin assari vetää kaksi kaksituntista harjoitusryhmää ja käyttää kolme tai neljä tuntia muihin neuvonta- ja palautetehtäviin.

Hakijoilta, joiden tulee olla Aalto-yliopiston opiskelijoita, edellytetään hyvää opintomenestystä ohjelmoinnissa sekä joko Scala-kielen perusteiden tuntemista tai valmiutta perehtyä niihin ennen ensi syksyä. Eduksi ovat muu ohjelmointikokemus, hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito, hyvä muu opintomenestys sekä muu opetuskokemus ja kielitaito.

Lisätietoja: vastaava opettaja Juha Sorva (juha.sorva@aalto.fi)

Kurssin edellinen toteutus: https://plus.cs.aalto.fi/o1/


This course, O1, teaches the basics of programming using the Scala programming language. It runs for the entire fall semester.

The main duties of O1’s teaching assistants (TAs) are to advise students at the computer labs, assess some programming assignments, keep an eye on students’ progress, and provide feedback. In a typical week, a TA will supervise a couple of two-hour lab sessions and devote another three to four hours to discussion forums and student feedback.

To apply, you must be a student at Aalto and you should have studied the basics of programming successfully. You should either know the basics of the Scala language already or be prepared to study them before next fall. We appreciate additional programming experience, good spoken and written communication skills, successful studies in general, teaching experience, and language skills.

Further information: Senior University Lecturer Juha Sorva (juha.sorva@aalto.fi)

Last fall’s course: https://plus.cs.aalto.fi/o1/

CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Kurssilla opetetaan ohjelmoinnin perusteet Python-kielen avulla.

Kurssiapulaisen tehtäviin kuuluu kahden viikoittaisen harjoitusryhmän pitäminen ajalla 16.9.-1.12.2021 (ei kuitenkaan tenttiviikolla), opiskelijoiden neuvomista kurssin keskusteluryhmässä sovituilla  viikoilla, joidenkin palautettujen harjoitustehtävien tarkistaminen käsin (pääosa tehtävistä tarkistetaan automaattisesti) sekä muita vastaavia tehtäviä. Yhden kurssiapulaisen kokonaistyöaika (joka sisältää myös esimerkiksi opetukseen valmistautumiseen käytetyn ajan) on noin 100 tuntia koko kurssin aikana. Halutessaan kurssiapulainen voi ottaa lisätehtäviä (esimerkiksi ylimääräisten harjoituskertojen pitäminen), joista maksetaan erikseen. Lisätehtäviä on tarjolla rajoitetusti.

Myös hakijat, jotka eivät vielä osaa Pythonia, mutta osaavat muuten ohjelmoida esim. Scala-kielellä, otetaan paikkoja täytettäessä huomioon, jos he sitoutuvat opettelemaan Pythonin ennen kurssin alkua (esim. kesäkurssilla). Koska kurssin opetuskieli on suomi, palkattavilta kurssiapulaisilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Lisätietoja kurssiapulaisen tehtävistä ja palkkauksesta antaa Kerttu Pollari-Malmi, (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

CS-A1113 Basics of programming Y1

The course teaches the basics of programming using Python.

The course assistant's duties include conducting Weekly exercise groups (not during the exam week), advising students on the agreed weeks in the course discussion group, manually checking some of the returned exercise assignments (most of the assignments are automatically checked). The total working time of one Assistant (including, for example, preparation time for teaching) is approximately 100 hours throughout the course. If desired, the course Assistant can take on additional tasks (for example, holding extra training sessions), which are paid for separately. Additional tasks are limited.

We are also looking for a technical TA to assist with the programming exercises and with the A+ grader. For this role, basic knowledge in python and git is essential, together with basics of software testing. There will be an A+ training session(s) during the summer.

Applicants who do not yet know Python, but who are otherwise able to program in Scala, for example, will be considered for placement if they undertake to study Python before the course begins (eg summer course). As the language of instruction of the course is English, a good knowledge of English is required for the course assistants Hired.
For more information on the course assistant's duties and salary, please contact Barbara Keller, ( firstname.lastname@aalto.fi )

CS-A1140 Data Structures and Algorithms

The course "CS-A1140 Data Structures and Algorithms" is searching for multiple TAs for the periods I and II. In addition to getting money and a line in your CV, this is an excellent possibility to deepen your own understanding of the course topics (explaining them to somebody else requires that you understand them even better than when passing the course).

Your main task will be to instruct students in their programming assignments during the exercise sessions. Each TA will have 2 x 2h exercise sessions each week. You are also expected to allocate 2h/week to individual preparation and 1h/week to instruct students in the course chat forum. Thus the minimum total workload for the Autumn semester is 11 weeks x 7h/week = 77h.

If you willing to work more, extra hours may be negotiable.

Contact person: Tommi Junttila (firstname.lastname@aalto.fi)

CS-A1141 Tietorakenteet ja algoritmit Y

Tietorakenteet ja algoritmit Y kurssille haetaan tuntiassistentteja periodeille I ja II. Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti opiskelijoiden neuvontaa harjoituksissa. Jokaisella tuntiassistentilla on 2 harjoitustilaisuutta viikossa, á 2 tuntia. Lisäksi pidämme viikottaisia tapaamisia (1 tunti / viikko), joissa tehtävien oppimistavoitteet ja ratkaisut käydään läpi. Tähän on varattu 2 tuntia viikossa valmistautumiseen ja tehtävien ratkomiseen ennen tapaamista. Kokonaistyöaika on tällöin 10 viikkoa x 7 tuntia = 70 tuntia.

Lähetä hakemuksesi Assaripooliin. Liitä mukaan CV ja opintosuoritusote (PDF).

Lisätietoja: Ari Korhonen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

CS-A1143 Data Structures and Algorithms Y

Data Structures and Algorithms Y is searching for a coupe of TAs for the periods I and II. Your main task is to instruct students in their assignments during the exercise sessions. Each TA will have 2 exercise sessions a week, á 2 hours. In addition, we have 1 hour weekly meeting where we go through the learning goals and solutions of each round. Moreover, 2 h / week is allocated to individual preparation for these meeting and solving the exercises. Thus, the overall workload is 10 weeks x 7 hours / week = 70 hours.

Send your application to Assaripooli. Include your CS and study transcript (PDF).

Contact person: Ari Korhonen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

CS-C2100 Ohjelmointistudio 1

(This course has TA instruction in Finnish)

Ohjelmointistudio 1 -kurssille haetaan tuntiassistentteja periodeille I ja II. Työtehtäviin kuuluu opiskelijaryhmien ohjausta ja yksilöneuvontaa kurssin tilaisuuksissa, palautteen antamista, yms. Jokaisella tuntiassistentilla on 2x2h ryhmäohjaustilaisuutta viikossa, sekä yksi harjoitusryhmä (2h) viikossa. Ohjaustyö tapahtuu näillä näkymin etänä Zoom/Teams -alustalla.

Lisäksi pidämme ajoittain tapaamisia, joissa tulevien tehtävien oppimistavoitteet ja ratkaisut käydään ennalta läpi. Kurssilla opetetaan ohjelmoinnin perusteita, ohjelmien suunnittelua, ohjelmoinnin työkaluja, ohjelmointia ryhmässä jne. Kurssia suoritetaan Ohjelmointi 1 -kurssin rinnalla. Voit assaroida halutessasi myös molempia kursseja. Tulevana syksynä kursseilla on myös yhteisiä harjoituksia. Osalla assistenteista työsuhde voi sopimuksen mukaan alkaa jo ennen lukukautta kurssivalmistelun muodossa.

Hakijoilta, joiden tulee olla Aalto-yliopiston opiskelijoita, edellytetään hyvää opintomenestystä ohjelmoinnissa sekä joko Scala-kielen perusteiden tuntemista tai valmiutta perehtyä niihin ennen ensi syksyä. Eduksi ovat muu ohjelmointikokemus, hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito, hyvä muu opintomenestys sekä muu opetuskokemus ja kielitaito.

Lähetä hakemuksesi Assaripooliin. Liitä mukaan CV ja opintosuoritusote (PDF).

Lisätietoja: Otto Seppälä (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

CS-C3140 - Operating systems

We are looking for course assistants to the CS-C3140 course that will be on basics on operating systems and held during autumn 2021. You would be helping the main course assistant in developing the course material on the A+ learning platform, giving students advice, and running the exercise sessions. Priority is given to applicants who have completed the course, but also other applicants will be considered. Please add a CV and an Oodi study transcript in your application.

Contact info: Vesa Hirvisalo (@aalto.fi)

CS-C3170 Web Software Development

Web Software Development course teaches what web applications are, how they function, and how they are constructed. Tasks of teaching assistants include guiding students on the weekly assignments online and, if the COVID-19 situation permits, in classroom settings. The course is held in Autumn, period II. We are looking for students with previous background with Deno applications, evidenced by, e.g., good grades from the Web Software Development course organized in Fall 2020. Prior teaching experience considered beneficial but not required.

Contact person: Arto Hellas (arto.hellas(at)aalto.fi)

CS-E3190 Principles of Algorithmic Techniques

The course focuses on mathematical analysis of algorithms. In addition, there are a few (auto-graded) programming exercises in c++.

We are looking for several teaching assistants for periods I and II. The main task of a TA is to guide students through mathematical proofs during (most likely online) exercise sessions and to evaluate and give feedback on weekly graded homework. The evaluation is time consuming and the estimated workload is roughly 10 hours per week for the duration of 10 weeks. Extra hours can be negotiated and used for example for designing new exercises.

We are also looking for a technical TA to assist with the programming exercises and (if need be) with the A+ grader. For this role, basic knowledge of c++ is essential, together with basics of software testing and Docker/containers. There will be an A+ training session(s) during the summer. In case everything is running smoothly, the technical TA can collect the hours through the other TA tasks.

Contact person: Jara Uitto (firstname.lastname@aalto.fi)

CS-Exxxx Experimental Design and Modeling of Human Behavior (working title) 

This new class tentatively covers experimental design of experiments with human subjects and modeling of human behavior.
We are looking for course assistants for Fall 2021. There are two types of assistant positions available:

Two types of assistant positions are available:

• Helping to prepare course assignments and exercises.

• Assisting during the course (Sep-Dec): Leading exercise sessions, maintaining assignments, advicing and checking project works. The work will be divided between all TAs and we can also hire graders to help in grading assignments.

Priority is given to applicants who have completed course Bayesian Data Analysis or User Research (or similar class) but also other applicants will be considered. Please add a CV and an unofficial copy of your study transcript in your application, and a brief motivation of your interest to the topic.

Contact: Janne Lindqvist (first name.lastname (at) aalto (dot) fi)

CS-E4110 - Concurrent Programming

We are looking for course assistants to the CS-E4110 course that will be on concurrent programming with Java/Scala and held during autumn 2021 period II. You would be helping the main course assistant with giving tutorials to the students, helping to run the home assignments on the A+ learning platform and giving the exercise sessions. Good programming skills in Java/Scala are required, but being handy with C++ would also be nice. Priority is given to applicants who have completed the course, but also other applicants will be considered. Please add a CV and an Oodi study transcript in your application.

Contact info: Vesa Hirvisalo (@aalto.fi)

CS-E4400 Design of WWW-Services

We are looking for new assistants to the CS-E4400 Design of WWW Service course. The assistants help student groups to do the compulsory course project work. This included giving feedback and grading the demos and reports. The assistants should have versatile experience in design of WWW services. In addition, you should be able to communicate with students having different educational and cultural backgrounds. As an assistant, you learn how to coach talented student teams to develop innovative WWW services.

Please, submit your application to the Teaching assistant Pool with your CV and a recent study transcript attached (PDF).

Contact person: Petri Vuorimaa (firstname.lastname@aalto.fi)

CS-E4650 Methods of Data Mining

We are looking for teaching assistants to the Methods of Data Mining course in Fall 2021 (periods 1-2). The assistant leads exercise sessions, advises students, participates grading, and gives feedback. It is also possible to design or revise assignment tasks. The amount of grading and designing work can be negotiated personally (hourly salary).

Priority is given to applicants who have completed course with good grades, but also other applicants will be considered. Please add a CV and study transcript in your application.

Contact person: Wilhelmiina Hämäläinen (wilhelmiina.hamalainen(at)aalto.fi)

CS-E4710 Machine Learning: Supervised Methods

The duties of the assistant include participating in preparing and checking exercise questions, organization of exercise sessions, and managing the MyCourses pages of the course. The course is offered in periods I and II in Autumn 2021.
Applications should be submitted to the Teaching assistant Pool with your CV and a recent study transcript attached (PDF), To be eligible you should have completed the course in Autumn 2020 with the grade 5/5.

Contact person: Juho Rousu 

CS-E4900 User-Centered Methods for Product and Service Design

The User-Centered Methods course is looking for

a) One Lead Teaching Assistant to manage the course’s undeniably challenging schedule and grading structure, maintain the course’s MyCourses pages and act as the first line of defence against students’ urgent questions. You will also help organize the group work workshops. The LTA participates to the grading of all the course activities and providing student-friendly feedback on the students’ course work, while striving to develop the course materials further.
Lead TA position is for the whole duration of the course ie. periods 1 and 2, about 10h per week (depending on availability of the MTAs, see below).

b) 1-2 Mentoring Teaching Assistants to help with the group work’s weekly workshops and mentoring, and to participate in the grading of the group work deliverables. MTA position is for period 2 only, about 5h per week.

Requirement for all TAs is a successful (grade 4 or higher) completion of this course in the past.

Successful completion of the Design Project or Data-Drive Concept Design courses and prior teaching/mentoring experience are considered a merit.

Please add a CV and an Oodi study transcript in your application.

Contact person: Mika P. Nieminen (mika.nieminen@aalto.fi)

CS-E4960 Software Testing and Quality Assurance

Would you like to work in a teaching team with great team spirit, a friendly atmosphere, and have the opportunity to go deeply into the topic of software testing and quality assurance?

The Software Testing and Quality Assurance course is a Masters-level course focusing on essential concepts of software testing and software quality. We are looking for teaching assistants who are interested in software engineering and have a passion for working with teaching in a team of peers. The position includes assignment grading, feedback and guidance to students, and other similar tasks related to the course. The course includes weekly tasks including both individual and group assignments. Prior teaching experience is considered beneficial but is not required. Knowledge of software testing is considered a bonus. The course language is English. The position is for the Autumn semester, periods I-II (September - December 2020) and paid according to Aalto guidelines.

This teaching assistant role can be flexibly combined with other studies. If you're interested, please contact Fabian Fagerholm <fabian.fagerholm@aalto.fi>. Please include a CV and recent study transcript in your application.

CS-E5710 Bayesian data analysis

To be eligible you should have completed the course or similar course elsewhere with an excellent grade. The tasks are participating in updating assignments and instructions, helping students in TA sessions, checking peergrade flags, and other miscellaneous things to help running the course smoothly. There are several TAs and each TA is responsible for one assignment out of nine. The total working time is about 80 hours throughout the course, The course language is English. The position is for the Autumn semester, periods I-II and paid according to Aalto guidelines.

Contact person: Aki Vehtari <aki.vehtari@aalto.fi>

CS-E5860 Computational Genomics

The course covers basic concepts and algorithms in Computational Genomics. The duties of the Assistant include participating in updating previous year's exercises, managing the exercise sessions, and grading homeworks. The course is offered in the 1st period.

Applications should be submitted to the Teaching Assistant Pool with your CV and a recent study transcript attached (PDF), or directly to the lecturer (see contact). To be eligible you should have completed the course in recent years with an excellent grade.

Contact info: Lu Cheng (@ aalto.fi )