Nominate the teacher of the year 2019 in Computer Science

Which teacher made you become interested in a subject you never knew you would? Who helped you learn things you thought were out of your reach? Who was the most motivated teacher? Whose teaching methods made you eager to learn more?

Nominate the teacher of the year 2019 in the Department of Computer Science! You can do it either as an individual or as a group (e.g. first year students in major x). The department awards the best teacher of the year annually. The deadline for nominations is 8 November.

More information and nominates.

Jobs

Teaching assistants for CS courses spring 2020! 

The applications for teaching assistant positions are submitted via Teaching Assistant Pool. Sign up for the Teaching Assistant Pool right here.

The process is easy,

 1. complete the query form by answering a few simple questions, and
 2. supply any relevant attachments, such as a recent study transcript and application

Please, note that you may update your preferences and attachments at any time by resubmitting the relevant forms. For example, you can remove yourself from the pool just as easily as you signed up — just resubmit the query form with the participation box unchecked.

The deadline for applications is 10.11.2019 and you can register any time. However, the teachers may ask earlier if anyone has been interested, and get the applications of that moment. So be early and keep your information up to date!

At the moment the courses seeking teaching assistants and participating in Teaching Assistant Pool are

CS-A1120 Programming 2

Responsibilities:

 • Student guidance in exercise groups at computer labs
 • Online guidance for students

The teaching language of the course is English (but most of the students are Finnish speakers). Prerequisites: Good command of Scala programming, demonstrated for example, by passing this course and/or Programming 2 course at least with grade 4. Working time roughly 6 hours a week.

More infromation from Mikko Kivelä, mikko.kivela@aalto.fi.

CS-A1121  Ohjelmointi Y2 

Haemme kurssille CS-A1121 tuntiassistentteja sekä kurssin projektitöiden ohjaukseen että laskuharjoitusten pitämiseen. Jokainen palkattu assistentti huolehtii tiettyihin aiheisiin liittyvistä projekteista. Assistentin tehtävä on tukea opiskelijoiden oppimista vastaamalla kysymyksiin ja antamalla ohjaavaa palautetta. Lisäksi osa palkatuista 
assistenteista huolehtii opiskelijoiden ohjauksesta laskuharjoitustilaisuuksissa. Assistenttitehtävän laajuus on 40-100 tuntia työtä riippuen siihen kuuluvista tehtävistä.

Laskuharjoitustilaisuudet ovat pääosin kevään ensimmäisellä periodilla ja projektien ohjaustyön painottuu sitä seuraaviin periodeihin. Assistenttityö pyritään rytmittämään niin, että opintoja itse suorittavilla assistenteilla on keskittyä myös omiin opintoihinsa.

Lisätietoja tehtävästä ja palkkauksesta antaa Sanna Suoranta, sanna.suoranta@aalto.fi 

CS-A1130 Tietotekniikka sovelluksissa

Tietotekniikka sovelluksissa (CS-A1130) on Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille suunnattu kurssi, joka järjestetään kevätlukukaudella periodeissa III-IV. Kurssilla opetellaan erilaisten ohjelmistojen käyttöä perustasolla.
 
Harjoitusten aiheita on Python, tietokannat, Matlab, Excel, Simulink ja HTML5. Emme odota assareiden osaavan kaikkien harjoitusten aihealueita etukäteen, mutta yleinen tietotekninen osaaminen ja opetuskokemus on plussaa. Assarin toimenkuvaan kuuluu harjoitustilaisuuksien pitäminen, opiskelijoiden neuvominen, tehtyjen tehtävien tarkastaminen ja niistä palautteen antaminen opiskelijoille.

Lisätietoja Ari Korhoselta, ari.korhonen@aalto.fi.

CS-A1150 Tietokannat

Etsin kurssiapulaisia (tuntiassistentteja) keväälle 2019 kurssille CS-A1150 Tietokannat.

Useimpien kurssiapulaisten tehtäviin kuuluu kahden noin joka toinen tai kolmas viikko kokoontuvan harjoitusryhmän ohjaus (kumpikin ryhmä kokoontuu kevätlukukauden aikana yhteensä 5 kertaa 24.2.-15.5.2020 välisenä aikana), kurssin harjoitustöiden arvostelu (15-50 harjoitustyötä) sekä harjoitustyöhön liittyvien neuvontavastaanottojen pitäminen. Kurssiapulaisen arvioitu kokonaistyöaika koko kevään aikana on 130-220 tuntia sen mukaan, kuinka monen harjoitustyön arvostelusta kunkin kurssiapulaisen kanssa sovitaan ja kuinka monta harjoitustyötä kurssilla palautetaan (tuntimäärä sisältää myös harjoitustyöaiheeseen tutustumiseen ja harjoituksiin valmistautumiseen kuluvan ajan).

Yhden kurssiapulaisen tehtäviin kuuluu harjoitustehtäväpalautusten arvostelu kolmelta harjoitustehtäväkierrokselta (osa kierroksen tehtävistä). Kurssiapulainen arvostelee opiskelijoiden sähköisesti palauttamia ratkaisuja Rubyric-järjestelmän avulla. (Aikaisempi kokemus järjestelmän käytöstä ei ole tarpeen.) Kokonaistyöaika kevään ajalta on noin 70 tuntia. Työ ajoittuu suurimmalta osalta huhtikuun loppupuolelle ja toukokuulle, mutta osa arvostelusta tulee tehtäväksi maaliskuun alkupuolella. Tämä tehtävä poikkeaa tyypillisestä kurssiapulaisen tehtävästä siten, että se ei vaadi suullista vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa.

Lisäksi haen yhtä kurssiapulaista, jonka tehtävänä on kurssilla käytettävän A+-järjestelmän ylläpito tämän kurssin sivujen ja tehtävien osalta. Tässä tehtävässä suurin osa töistä ajoittuu tammi- ja helmikuulle. Tehtävän työmäärä kevään ajalta on yhteensä noin 40 tuntia. Tehtävään ei kuulu varsinaista opetusta, mutta tämän tehtävän voi myös yhdistää kurssiapulaisen niin halutessa jompaankumpaan edellä mainituista tehtävistä.

Kurssiapulaisen vaatimuksena on kurssin (tai toisen yliopiston vastaavan kurssin) suoritus hyvällä arvosanalla. Muiden tietokantakurssien suoritus ja/tai käytännön kokemus tietokannoista on eduksi, samoin kuin aikaisempi opetuskokemus. Koska useimpien harjoitusryhmien kieli on suomi ja useimmat harjoitustehtäväpalautukset ovat suomenkielisiä, on hyvä suomen kielen taito välttämätön. Muu kielitaito on eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kerttu Pollari-Malmi, kerttu.pollari-malmi@aalto.fi. Lähetä hakemuksesi CS-laitoksen Tuntiassistenttipoolin. Liitä hakemuksen mukaan Oodi-ote ja CV. Kerro hakemuksessasi, oletko kiinnostunut kaikista ym. tehtävistä vai vain jostain niistä.

CS-C2120 Ohjelmointistudio 2 

Kurssille tarvitaan tuntiassistentteja.  Tehtäviin kuuluu

 • Opiskelijoiden ohjaus viikkoharjoituksissa tai verkon kautta (Piazza)
 • Projektitöihin liittyvä ohjaus ja töiden arviointi.  Kukin assistentti ohjaa joukkoa opiskelijoita, jotka ovat valinneet tietyt projektiaiheet.

Osa tuntiassistenteista antaa ohjausta englannin kielellä Data Science -kandiohjelman opiskelijoille.

Työaikaa tarvitaan keskimäärin 8-10 tuntia viikossa tammikuun puolivälistä noin toukokuun puoliväliin.  3-periodilla työ painottuu harjoitusten ohjaamiseen, 4-periodilla projektien ohjaamiseen ja 5-periodilla projektien arviointiin.

Vaatimukset:  Hyvä Scala-ohjelmointitaito, jonka voi osoittaa esimerkiksi sillä, että on suorittanut tämän ja/tai Ohjelmointi 2 -kurssin vähintään arvosanalla 4. 

Lisätietoja antaa Lauri Malmi, lauri.malmi@aalto.fi.

CS-C2150 Theoretical Computer Science

Teaching assistants should have taken the course, and preferably scored  a high grade. They should also generally enjoy theory (automata,  computability, logic, etc.)

More information from Pekka Orponenpekka.orponen@aalto.fi

CS-E4160 Laboratory Works in Networking and Security

The assistants will help students who do assignments, and checks the student demos when they return the assignments. Prerequisites: the course should be taken with good grade.

More information from Antti Ylä-Jääski antti.yla-jaaski@aalto.fi

CS-E4800 Artificial Intelligence

Responsibilities: Support in weekly exercises, both in organizing sessions and on-line support. The course format will be roughly the same as in 2019. In addition to Aalto students, we will also have lots of FITech students who need help with exercises on-line. Primary language is English, but more than half of the students are Finnish-speaking, so Finnish-only TAs are OK too.

Prerequisites: We prefer TAs who have passed CS-E4800 with a good grade (preferably 4 or 5, possibly 3), and also ones with good presentation and communication skills.

More information from jussi.rintanen@aalto.fi.

CS-E4830 Kernel Methods in Machine Learning

The assistant will help with designing exercise problems and evaluating them. The student should have taken the 2019 edition of the course, having passed with a grade of 5 and be comfortable with programming in Python.

More information from Rohit Babbar, rohit.babbar@aalto.fi

CS-E4840 Information Visualization 

The assistants will help with grading exercise solutions  and the exam. Model solutions will be provided.  Prerequisites: the course assistant should have taken the  course or be otherwise fairly familiar with the material  (Tufte's principles of good visualization, visual  perception, and dimensionality reduction techniques). Course homepage is here.

More information from Tassu Takala, tapio.takala@aalto.fi

CS-E4890 Deep Learning 

The assistant will help with designing exercise problems and project  works, running the exercise sessions, grading exercise solutions,  project works and the exam. I expect the student to be familiar with the  basics of deep learning and PyTorch (or to be able to learn it quickly).

More information from Alexander Ilin, alexander.ilin@aalto.fi.

CS-EJ3211 Machine learning with Python

FiTech course Machine learning with Python is looking for TAs for the next edition, which should start Jan. 2020. 
TAs should have excellent grip on 

 • Python 
 • GIT (version system)
 • Linear Algebra      

Main duties are: revising Python notebooks based on Student feedback and student support via 
slack channel during course.

More information from Jung Alex alex.jung@aalto.fi

Teaching assistant for Web Software Development course (periods II-III)

We are looking for teaching assistants for course CS-C3170 Web Software Development. Especially, this work suites for EIT or SECCLO students! The candidates should have passed this course with a good grade or have similar knowledge.

The course starts 28.10.2019 and ends 21.2.2020.

In period 2 the TAs will organize exercise sessions and give feedback on project plans. In period 3, students will implement their projects which are presented to the assistants in the end of the period. We will organize it so that assistants can review the submitted projects and still concentrate also on their own studies. Further information can be requested from the course instructors.

NOTE: It is possible to work also only on the project part of the course, where the work would begin December and contain no instruction in exercise sessions during period 2. Please state it in your application if you wish to take this option.

Please include with your application letter an Oodi transcript and a short CV/Bio. Please send your application with title "CS-C3170 work application" to  otto.seppala@aalto.fi

Master's Thesis position: Digital Emotion Tracking

The task is to develop a new version of a web application  for tracking emotions and to study how UI design can  enhance the collection of more accurate data about  emotions. The development focus is on advancing the UI and usability of the application to make it more interesting and convenient for the users to report and analyze their emotions in everyday life. The new version will be used in supporting students at Aalto University to improve their emotional wellbeing and health. This is done in  collaboration with the AllWell? initiative. The new version  will also be used as a research tool in various studies  conducted by Aalto researchers.

Requirements:

• Basic knowledge of User Interface design
• Web development skills (HTML, JS, etc. - the current version is implemented with Angular in the frontend and Node.js in the backend)
• Interest in emotion technologies and theories

Schedule: The thesis can be started as soon as possible.  Six months of full-time work.

Salary: Salary is around 2,460 euros/month according to  department's standard policy.

Contact: Tassu Takala (tapio.takala@aalto.fi
http://www.cs.hut.fi/~tta/

Diplomityö HSL:lle osana monitieteistä tiimiä? Hae Aalto Thesis -ohjelmaan!

Miten ohjelmistotuotannon menetelmiä ja prosesseja voitaisiin kehittää isossa julkisorganisaatiossa? Hae mukaan Aalto Thesis -ohjelmaan ratkomaan HSL:n haastetta maisterin opinnäytetyön avulla osana monitieteistä tiimiä! Hakuaika tähän projektiin on 10.-27.10.2019. Projekti alkaa marraskuussa ja kestää kuusi kuukautta. Lue lisää projektista ja hae mukaan! Projektin kieli on suomi.

Aalto myöntää ohjelmaan valituille opiskelijoille 5000 € verottoman apurahan elämisen kuluihin. Apuraha ei vaikuta opintotukeen. Voit lukea lisää Aalto Thesis -ohjelmasta täältä.

Lisätietoja antaa Aalto Thesis -koordinaattori Silva Saulio (silva.saulio@aalto.fi)

Compilers course in spring 2020

CS-E4002 Special Course in Computer Science: Compilers, 5 cr

Lecturer: Prof. Gholamreza Ghassem Sani

Form of the course: Lectures, exercises, programming projects

Compilers are one of the most important tools for software development. This course is about how to design and implement compilers. Topics covered by the course include but not limited to an introduction to compilers and interpreters, regular languages, lexical analysis and scanners, context-free grammars, syntax analysis and different parsing methods, semantic analysis, symbol table management, error handling, intermediate representation and code generation, run-time memory organization, data flow analysis and code optimization, register allocation, and compiler writing tools. The course has weekly written and/or programming exercises including an implementation of a running compiler for a small (simplified) programming language.

Prerequisites: CS-E1140 Data Structures and Algorithms or equivalent. Basics in formal languages and automata is recommended.

Enrolment starts in Oodi 10.12.19 klo 09.00, maximum 40 students can be taken to the course.

SCI Awards 2019

Nominate someone for the School of Science awards 2019

The SCI Awards celebrate the great work and achievements of our faculty, staff and students. The proposal form is open continuously, so you can propose nominees throughout the year. The nominations are reviewed every November, with the cut-off point for the 2019 awards being November 11th.

SCI Awards will be granted in the following categories this year:

 • Alumnus of the Year
 • Teaching Award
 • Innovation of the YearSc
 • Scientific Communication Award
 • Service Person of the Year
 • Team-building and Co-operation Award
 • Teaching Assistant of the Year

More information and the form (requires login).

Events

MLCS

Machine Learning Coffee seminars are weekly seminars held jointly by the Aalto University and the University of Helsinki. The seminars aim to gather people from different fields of science with interest in machine learning. Seminars will be held weekly on Mondays at 9:00-10:00. The location alternates between Aalto University and the University of Helsinki.

The next talk is arranged on Monday, 28 October at 9:00-10:00 in Exactum D122, Kumpula
Arto Klami,
 University of Helsinki: FCAI Highlight on easy modeling tools: The case of prior predictive distribution

Internet Forum

Internet Forum is a series of public lectures that will focus on the different aspects of digitalisation, with all of its possibilities and threats. The lectures are open to everyone free-of-charge and they can be followed online. Participation does not require signing up in advance.

The next lecture is arranged on Tuesday, 29 October at 17:15-19:00 in TU2, Maarintie 8
Mikko Vastela, Lähitapiola Group: Digitalization - threats and opportunities
Jyrki Suokas, Sitra: Data Economy

HAIC Talks

Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC) is a strategic initiative set up by Aalto University and the University of Helsinki to ensure excellence in information security research and education. HAIC provides scholarships for the top students specializing in information security, travel grants for local students going on exchange studies and industry contacts by organizing various events where local infosec academia and industry can get together e.g. company visits and Secure Systems Demo Days. 

For more information on HAIC visit the web page at https://haic.fi/ and follow HAIC on Twitter (@haic_fi) and Facebook (facebook.com/haic.fi) to stay updated on news and coming events.

As part of HAIC’s public outreach program, HAIC organizes HAIC Talks, a series of public lectures on contemporary topics in information security. The next HAIC Talk will be on Friday, 1 November at 16:30-18:00 in Lumituuli, Dipoli: "Post-quantum Cryptography" given by Kenneth Paterson, ETH Zurich. 

HAIC Talks are open to everyone and free of charge but we ask you to register for the event.

Brain & Mind Computational Breakfast

Brain & Mind Computational Breakfast is a monthly venue for informal conversation about topics such as artificial intelligence, neuroscience, human behaviour, and digital humanities. Welcome!

The next talk is arranged on Tuesday, 12 November at 9:30-10:30 in Makerspace, Learning Centre
Pauliina Ilmonen
New Approaches for Analyzing Multivariate and Infinite Dimensional Data
Juha SalmitaivalAttentive Futures - Cognition Under Control

See all upcoming events at cs.aalto.fi 

DSc defences

Teemu Kämäräinen, MSc, will defend the dissertation "Understanding and Optimizing Delay-Sensitive Interactive Mobile Application Systems" on Friday 1 November 2019 at 13 at the Aalto University School of Science, lecture hall TU1, Maarintie 8, Espoo. Opponent: Professor Gwendal Simon, IMT Atlantique, France. Custos: Professor Antti Ylä-Jääski, Aalto University School of Science, Department of Computer Science.

Kasper Apajalahti, MSc (Tech.), will defend the dissertation "Contributions to Self-Organizing Networks and Network Measurement Data Management" on Friday 15 November 2019 at 12 at the Aalto University School of Science, lecture hall TU2, Maarintie 8, Espoo. Opponent: Professor Bernhard Bauer, University of Augsburg, Germany. Custos: Professor Eero Hyvönen, Aalto University School of Science, Department of Computer Science.

In the media

Computer Science jumped to 56th in the Times Higher Education Ranking

Aalto University’s Computer Science is at 56th place in the world in the Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020 by subject. The rise compared to last year was over 30 spots from last year’s 88th place. In the ranking list, Aalto was the first among the Nordic universities, and overall, over 700 universities were included. Read more at aalto.fi.

Electronic health services are becoming more common. Read Sari Kujala's interview in Kainuun SanomatHämeen SanomatKeski-PohjanmaaLapin KansaKaleva and Ilkka.

Harri Lähdesmäki is involved in international research collaboration where researchers found out that changes in Alzheimer's disease can be detected in the blood. Read more at Mediauutiset and Kemia-lehti. Also see the article.

The content of the lecture series "Social Media Phenomena" led by Risto Sarvas is now open to all. Read more at Tekniikka&TalousTivi and Lappeenrannan Uutiset. See the online course (in Finnish).

How to make the game characters look as human as possible? How do games get people moving? How to get people attached to the game characters? Jaakko LehtinenElisa Mekler and Perttu Hämäläinen were interviewed by Yle Areena.

Psychological research becomes increasingly important in game industry. Elisa Mekler and Jaakko Lehtinen were interviewed by HBL.

The study by Matti Nelimarkka, Mervi Pantti and Kaarina Nikunen showed that the Finnish public discourse about racism varies considerably across newspapers and discussion forums. Read more at cs.aaltoHelsingin Uuitiset and Vastuullisuusuutiset.

Latest news in cs.aalto.fi

Helsinki becomes the Quantum epicentre

Quantum experts gather this week in Helsinki, to review the progress of European Quantum Technologies and future potential initiatives and programs. Read more at cs.aalto.fi.

When physician and AI work together, the patient benefits

Doctoral student Iiris Sundin learned in her studies that a machine learning model could make use of a physician's silent knowledge which usually is never written down. This kind of model predicts best how a given patient will react to specific treatment. Read more at cs.aalto.fi.

Professor Samuel Kaski selected to the Finnish government’s Research and Innovation Council

Finnish Centre of Artificial Intelligence is pleased that the Finnish government displays trust in knowledge and research in general. Read more at cs.aalto.fi.

Shaking up Tech brings hundreds of female students together to explore technology

Showcasing technologies ranging from spider silk stretching to VR trips through space and talks from inspiring speakers, the event made it clear that technology is for everyone. Read more at cs.aalto.fi.

Upper secondary school students become professors on Day of the Girl

An initiative between Aalto University and Otaniemi Upper Secondary School gives students the possibility to draw attention to technology- and society-related topics that they see as important. Read more at cs.aalto.fi

Over one million euros in grants from the Wihuri Foundation

The Jenny and Antti Wihuri Foundation grants were awarded to 41 individuals or teams in Aalto University. Read more at cs.aalto.fi

Discussions about racism strongly differ in the Finnish news media and discussion forums

On the popular Suomi24 discussion forum, users see immigration and minorities as a threat to “the ordinary Finnish people”, while journalists address racism from a historical and international perspective. Read more at cs.aalto.fi

Join the front-runner research in artificial intelligence – come to the FCAI flagship community event

Have you ever wondered how to harness the power of artificial intelligence to benefit your own research? Do you wish to collaborate and create something new and exciting with top AI researchers? Do you want to know more about the flagship program of Academy of Finland? Read more at cs.aalto.fi.

Towards a better world by understanding context and user

During his first trip to Africa and his studies of information networks, doctoral student Pietari Keskinen realised that making the world a better place called for understanding of context, instead of hard technology. Read more at cs.aalto.fi.

From space technology to spider silk and the bio-economy – over 2 000 women and girls gather for three different technology events

Technology companies will need more than 53 000 new experts in the next few years. We are holding 'Shaking up Tech' for high school students, 'Girls' Day' for upper comprehensive school students in Heureka, and 'Women in Tech' for technical professionals: three events that highlight the many possibilities in the field of technology and introduce role models. Read more at cs.aalto.fi.

Follow us in some

You are welcome to follow the department in Twitter and FacebookAalto CCIS in FacebookCompetitive Programming in Facebook or check the webpages of the Department of Computer Science.

Now also in Instagram!

This newsletter is sent by email to students of all computer science study programs at Aalto University based on the Oodi student register. The recipient list has been updated September 15, 2018. If you do not want to receive the newsletter anymore, please visit  https://list.aalto.fi/mailman/listinfo/tuutti  to unsubscribe this newsletter. With the same link, subscribing the Tuutti newsletter is possible. 

The next Tuutti will be published on November 21, 2019.

Any tips on news items are welcome! Contact us by email communications-cs@aalto.fi or sanna.suoranta@aalto.fi