Master’s thesis is submitted on MyCourses for official evaluation.

Checklist

 • Supervisor has given the permission to submit the thesis
 • Order diploma (graduating students)
 • Submit the maturity test and final version of the thesis to MyCourses (BIZ Maturity Test and Thesis)
 • Download the thesis through eAge to the Learning Centre (former library) for their archive

General guidelines for writing the thesis

General guidelines gives answers to some frequently asked questions about writing the thesis relating to the general format requirements, table of contents, body of the text, list of references, appendices and abstract.

You may also visit your own department’s, study programme’s pages at Into for more detailed instructions or you will learn more from the syllabus of your own thesis seminar and from your thesis seminar supervisors.

>> General guidelines for the Master's thesis structure and design (pdf)

Cover page of the thesis

The student must attach the cover page and the abstract in the same PDF file with the thesis. The cover page of thesis is submitted in the language that has been used to write the thesis.

Cover page in English, Cover page in Finnish

Master’s thesis abstract

The abstract are submitted in the language that has been used to write the thesis, and at least in one language   translated from the original.

 • If the language of the thesis is Finnish, the title and the abstract are submitted in Finnish and in English.
 • If the language of the thesis is English and the language of student’s secondary level education is Finnish, the title and the abstract are submitted in English and in the language of student’s secondary level education.
 • If the language of the thesis is English and the student has not studied the secondary level education in Finnish or Swedish, the title and the abstract are submitted only in English.
  Master's thesis: abstract in English, abstract in Finnish

Submitting the thesis to evaluation

When the student wishes to submit the final version of their thesis, the thesis has to be completely ready, and the supervisor has to have given their permission to submit the thesis to evaluation. The thesis cannot be submitted unfinished or in several parts. The grade given for the thesis cannot be upgraded. The student has to be enrolled as attending when submitting the thesis.

If you aim to graduate on a specific graduation date, please check on time when is the latest deadline to submit the final version of your thesis. The schedule of graduation dates can be found here.

When the final version of the thesis is ready (thus, no more changes are to be made), the student submits the thesis as an electronic PDF/A file on MyCourses and eAge for official evaluation. In addition, the maturity test (executive summary) has to be submitted to MyCourses. The supervisor evaluates the thesis and checks the maturity test (executive summary) for its content. The language consultant checks the maturity test for Finnish/Swedish language. For Master’s theses, there is always a second evaluator, who cooperates with the primary supervisor in evaluating the thesis. The Master’s theses are finally approved by the Heads of Departments.

NB! In order for you to submit the final version of your thesis on MyCourses, you have to include the cover page and the abstract in the same PDF/A file, together with your thesis. Please see instructions on creating a PDF/A file.
You may also download the pdf-XChange here: download.aalto.fi.

When you want to submit your thesis for evaluation, please follow the instruction below:

 1. The student logs in to MyCourses and enrolls to the workspace. Please choose your department:

Department of Management studies (MIB, IDBM, Corporate Communication, Entrepreneurship, Strategy)
Department of Accounting (accounting, business law)
Department of Marketing (marketing)
Department of Economics (economics)
Deparmtent of Information and Service Management (ISM)
Department of Finance (finance)

2. Submit your thesis (PDF/A) and the maturity test (executive summary) on MyCourses.

3. Submit an identical PDF/A file of your thesis on eAge.


The details of the thesis will appear on Aalto University Aaltodoc publication archive (https://aaltodoc.aalto.fi/). If the student has given their permission to publish the full-text of the thesis on eAge, the whole text will be published in the open network of Aaltodoc publication archive.

NB! The thesis will not be graded nor the grade will be registered on WebOodi before the student has saved the data of their thesis to MyCourses and eAge  (see phase 1-3).

Printed thesis

From 1 August 2018 onwards students won't order a print copy of the thesis to the Learning Centre. However, student can order a printed thesis for him/herself for example via Unigrafia webstore: http://shop.unigrafia.fi/order-form-theses/?lang=en

Graduation and ordering the diploma

In order to graduate, you have to order your diploma from the Learning Services. The Master's diplomas are awarded approximately once a month with the exception of August. Further information on ordering the diploma can be found from the section "Graduation".

Kauppakorkeakoulun maisterintutkielmat palautetaan sähköisenä MyCoursesiin.

Checklist

 • Olet saanut ohjaajaltasi luvan jättää tutkielma arvioitavaksi.
 • Palauta kypsyysnäyte sekä tutkielma MyCoursesiin (ks. työtilojen linkit alempana).  
 • Lataa tutkielma eAge-järjestelmän kautta Oppimiskeskukselle (ent. kirjasto) arkistointia varten.
 • Tilaa tutkintotodistus (valmistuvat opiskelijat)

Maisterintutkielman yleiset kirjoitusohjeet

Tutkielman yleiset kirjoitusohjeet (pdf, englanniksi). Muistathan tarkistaa myös mahdolliset laitoskohtaiset ohjeet Seminaarien MyCourses-sivuilta sekä laitosten kotisivuilta Intosta.

Tutkielman kansilehti

Maisterintutkielmaan tulee liittää kansilehti. Tutkielman kansilehti laaditaan työn kielellä.

Kansilehti suomeksi (word)

Kansilehti englanniksi (word)

Tutkielman tiivistelmä (abstract)

Maisterin tutkielman nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä sekä vähintään yhdellä käännöskielellä. Huom: tiivistelmällä (abstract) ei tarkoiteta kypsyysnäytettä!

Maisterintutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun opiskelija jättää tutkielmansa viralliseen tarkastukseen, on työn oltava täysin valmis ja ohjaaja on antanut opiskelijalle luvan jättää tutkielma arvioitavaksi. Tutkielmaa ei voi jättää tarkastukseen keskeneräisenä tai osissa. Tutkielmasta annettua arvosanaa ei voida korottaa (Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö 2013, 48 §). Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi tutkielmaa jättäessään.

Opiskelija jättää tutkielman arvioitavaksi MyCourses-työtilan kautta. Tutkielma palautetaan PDF/A-tiedostona MyCoursesin palautuslaatikkoon ohjaajalle tutkielman arviointia varten ja toinen kappale ladataan Oppimiskeskukselle (ent. kirjasto) eAge-järjestelmän kautta.
Myös kypsyysnäyte tallennetaan MyCoursesiin. Ohjaaja arvioi tutkielman ja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön osalta. Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta.

Huom! Jotta voit jättää tutkielmasi virallista tarkastusta varten Mycourses-järjestelmään, sinun tulee tehdä tutkielmastasi yhtenäinen PDF/A-tiedosto (sis. tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake).
Lisätietoa PDF/A-muotoon konvertoinnista: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf . Tarvittaessa pdf-XChange on ladattavissa opiskelijoille osoitteessa download.aalto.fi .

Oppimiskeskukselle eAge-järjestemän kautta ladattava versio on tutkielman arkistointia ja virallista hyväksymisprosessia varten. Opiskelija myös päättää eAge-järjestelmässä, antaako hän tutkielman kokotekstin julkaisuluvan.

Ohjeet tutkielman palauttamiseen:

 1. Kirjaudu MyCoursesiin (BIZ Kypsyysnäyte ja opinnäyte) ja rekisteröidy etusivulla työtilan jäseneksi.  MyCourses -työtilaan pääset valitsemalla oman laitoksesi työtilan:

Johtamisen laitos (MIB, IDBM, corporate Communication, Entrepreneurship, Strategy)
Laskentatoimen laitos (laskentatoimi, yritysjuridiikka)
Markkinoinnin laitos (markkinointi)
Taloustiede (taloustiede)
Tieto- ja palvelujohtaminen (ISM)
Rahoitus (rahoitus)

2. Tallenna MyCoursesin palautuskansioon kypsyysnäyte sekä tutkielman PDF/A-tiedosto. PDF/A-tiedostoon tulee liittää tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake.

3. Lataa tutkielma samanmuotoisena (PDF/A-tiedosto) vielä Oppimiskeskukselle eAge-järjestelmän kautta.

Hyväksyttyjen tutkielmien tiedot tulevat näkyviin Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistossa (https://aaltodoc.aalto.fi/ ). Jos opiskelija on antanut luvan kokotekstin sähköiseen julkistamiseen, tutkielman kokoteksti julkaistaan avoimessa verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Huom! Tutkielmaa ei arvioida eikä  tutkielman arvosanaa rekisteröidä Oodiin ennen kuin opiskelija on tallentanut tutkielmansa tiedot MyCourses- ja eAge-palveluun  (kohdat 1-3).

Painettu tutkielma

Tutkielmasta ei enää 1.8.2018 alkaen tilata painettua arkistokapplaetta Oppimiskeskukselle. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan tilata omakustanteisesti painetun tutkielman itselleen esimerkiksi Unigrafialta: http://shop.unigrafia.fi/order-form-theses/

Valmistuminen ja todistuksen tilaaminen

Valmistuaksesi sinun on anottava tutkintotodistusta oppimispalveluissa. Jos tähtäät tiettyyn valmistumispäivään, tarkista hyvissä ajoin missä vaiheessa sinun tulee viimeistään jättää tutkielmasi tarkastukseen. Lisätietoja todituksen tilaamisesta löydät sivun vasemmasta laidasta kohdasta "Valmistuminen".