Master's programme in Urban Mobility is a European double degree programme, which is implemented jointly by leading European universities.The two-year Master's programme is completed by studying at two different universities, both eventually awarding a Master's degree to their graduates. 

At Aalto University, the programme is organized by the School of Engineering. The major offered at Aalto University is called Sustainable Urban Mobility Transitions (SUMT), containing a minor in Innovation & Entrepreneurship for Urban Mobility.News

  1. Alfred Kordelinin säätiön päähaku 2022 16.06.2022
  2. IT-oikeuden yhdistys ry:n stipendi 2022 16.06.2022
  3. Avoin suunnittelukilpailu opiskelijoille – Open design competition for students – Öppen designtävling för studerande 14.06.2022
  4. Short breaks in Aalto networks on 20 and 22 June 2022 | Lyhyitä katkoja Aallon verkoissa 20.6.2022 ja 22.6.2022 15.06.2022
  5. Into saatavilla 3.–6.6. vain Aalto-verkon kautta | Into bara tillgängligt via Aaltos interna nät 3.–6.6 I Into only available through Aalto’s internal network from 3 to 6 June 07.06.2022
  6. Hyvinvointi-piknik 9.6.2022 klo 15-17 | Wellbeing Picnic 9.6.2022 kl.15-17 | Wellbeing Picnic June 9th at 3 PM 01.06.2022
  7. Aalto ENG: Kesäkirje opiskelijoille on tutustuttavissa I Ett sommerbrev för studerande finss tillgängligt I The summerletter for students is available 01.06.2022
  8. Informaatiotilaisuus jatko-opinnoista Yhdysvalloissa | Information session on graduate studies in the United States 01.06.2022
  9. Laatuauditointia varten tehty itsearviointiraportti luonnosvaiheessa – tutustu ja kommentoi | Utkast till självvärderingsrapport för kvalitetsauditeringen – läs och kommentera | First draft of quality audit self-evaluation report ready – read and comment 01.06.2022
  10. Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research 2022 25.05.2022

RSS