IDBM Into pages are currently updated and therefore some of the information might be temporarily missing. Apologies for the inconvenience! 

News

  1. Varaudu mahdolliseen pääsyn katkeamiseen Wileyn sekä Taylor & Francisin kustantamien lehtien osalta / Get ready for possible break in access to journals published by Wiley and Taylor & Francis 5 hours ago
  2. Opintoja toisessa Aallon koulussa? - Studier vid en annan högskola inom Aalto? - Studies at another Aalto School? 9 hours ago
  3. Saksan kieli 09.01.2019
  4. Uskonnot ja katsomukset yhteisöjä rakentamassa 7.2.2019 klo 17-19 15.01.2019
  5. AYY valitsi hallinnon opiskelijaedustajat - AUS valde studentrepresentanter - AYY selected the Student Representatives in Administration 08.01.2019

RSS