Suomeksi

Diplomityö on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, johon kuuluu kirjallisen työn lisäksi kypsyysnäyte ja esittelytilaisuus. Diplomityö on luonteeltaan soveltava tieteellinen tutkimus, joka tehdään maisteriohjelman syventäviin opintoihin liittyvästä aiheesta. Diplomityön keskeisenä tavoitteena on alalle relevantin ongelman ratkaiseminen olemassa olevaa tieteellistä tietoa hyväksikäyttäen sekä hyvää tutkimustapaa noudattaen.

Aiheen hakeminen

 1. Tutustu diplomityöohjeeseen

Diplomityöohje suomeksi (pdf) ja engalnniksi (pdf).

Jos käsittelet henkilötietoja diplomityössäsi, niin tutustu ohjeisiin henkilötietojen käsittely tutkimuksessa.

 2. Käytä aiheen etsinnässä apuna ohjelmasi aihepankkia

Jos teet diplomityösi toimeksiantona yritykselle, voit käyttää asiasta sopimiseen valmista sopimusmallia. Mallipohja ja sen soveltamisohje löytyvät täältä.

 3. Keskustele valvojasi kanssa ja pyydä häneltä kirjallinen hyväksyntä diplomityösi aiheelle
Kirjallisessa hyväksynnässä voit käyttää mallipohjaa tai sopia asiasta sähköpostitse. Sähköpostista tulee käydä ilmi diplomityön aihe työn kielellä. Diplomityön valvojan tulee kuulua Aalto-yliopiston johtosäännön 16 §:ssä tarkoitettuun professorikuntaan. Erityisestä syystä valvojana voi dekaanin päätöksellä toimia myös korkeakoulun muu professori tai lehtoriurajärjestelmään nimitetty yliopistonlehtori tai vanhempi yliopistonlehtori. Työn ohjaajaksi nimettävältä henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Valvoja voi tarvittaessa toimia myös diplomityön ohjaajana.
 4. Hae aihetta eAge-järjestelmässä
Lomake aihehakemukseen löytyy eAgesta ja liitteeksi tarvitset valvojan hyväksynnän. Liitä hakemukseen myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jos sitä ei ole aiemmin hyväksytty. Hakemuksen palautuspäivät löytyvät kohdasta aikataulut. Voit hakea aihetta, kun olet suorittanut vähintään 60op ylemmän tutkinnon opintoja. Koulutusneuvosto vahvistaa työllesi aiheen, kielen, valvojan ja ohjaajan(t). Jos jokin näistä muuttuu, sinun tulee hakea aihetta uudelleen. Voit kuitenkin muokata hieman otsikkoasi lopulliseen työhön, kun aihe pysyy samana. Koulutusneuvoston päätös ilmoitetaan eAge-järjestelmässä kokouksen jälkeen. Hyväksytty aihe on voimassa vuoden. Huomioithan, että diplomityön aihetta ja valmista diplomityötä ei voida hyväksyä samassa koulutusneuvoston kokouksessa.

Diplomityön kirjoittaminen

 1. Osallistu ohjelmasi / Kielikeskuksen järjestämään seminaariin
Jos ohjelmallasi ei ole diplomityön kirjoittamiseen seminaaria, niin tutustu kielikeskuksen tarjoamiin kursseihin. Seminaareihin osallistuminen on vapaaehtoista.
 2. Diplomiyön arviointikriteerit

Tutustu diplomityön arviointiohjeeseen suomeksi (pdf) ja englanniksi (pdf).

 3. Palauta valmis diplomityö Turnitin -järjestelmään ja valvojallesi
Turnitin -järjestelmällä tarkistetaan tekstin alkuperäisyys. Löydät tietoa Turnitinin järjestelmtästä täältä ja tarkempia ohjeita Turnitinin käyttöön löytyy täältä. Valvoja tarkistaa Turnitin-raportin ja antaa työllesi julkaisuluvan.
 4. Sovi valvojasi kanssa diplomityön esittelytilaisuudesta

Diplomityön esittely tulee olla suoritettu ennen diplomityön hyväksymishakemuksen täyttämistä ja sen tulee olla hyväksytty ennen koulutusneuvoston kokousta, jossa diplomityö hyväksytään.

 5. Diplomityön tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä 9.4.2020 alkaen

Kypsyysnäyte on pakollinen osa diplomityötä. Diplomityön tiivistelmä toimii 9.4.2020 alkaen kypsyysnäytteenä. Sinun ei tarvitse erikseen sopia kypsyysnäytteen kirjoittamisesta valvojan kanssa. Kun palautat diplomityön, jossa on mukana tiivistelmä, katsotaan kypsyysnäyte suoritetuksi. Tiivistelmän sisällöllisen tarkistuksen tekee valvova professori. Tiivistelmässä on oltava noin 250-300 sanaa. Huomaa, että nämä ohjeet ovat jo voimassa, mutta Diplomityöohjetta (pdf) ei ole vielä päivitetty.

Kielikeskuksessa arvioidaan kypsyysnäytteen kieliasu tarvittaessa. Mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa jo tekniikan kandidaatin tutkintoa tai muuta alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä.

Diplomityön hyväksyttäminen

 1. Hae diplomityön hyväksymistä ja arvostelua eAge-järjestelmässä
Hakemuslomake löytyy eAgesta. Hakemukseen tulee liittää valmis diplomityö pdf/A –muodossa. Ohjeen pdf/A –tiedoston tekemiseen löydät täältä. Huomaathan, että eAge -tallennusta tehdessä tulee varmistaa, että järjestelmään tulee arkistoitua opinnäytteen lopullinen ja viimeistelty versio PDF/A -tiedostomuodossa, johon kaikki tarvittavat korjaukset on tehty. Sen jälkeen kun eAgen kautta lähetetty, hyväksytty opinäyte on saapunut Aaltodociin, ei sen PDF/A -tiedostoon voi enää tehdä korjauksia, eikä tiedostoa voi vaihtaa.


Hakemuksen palautuspäivät löytyvät kohdasta aikataulut. Huomaathan, että aikarajat ovat sitovat. Mikäli palautuksia sekä todistushakemusta ei tehdä aikarajojen puitteissa, siirtyy valmistuminen automaattisesti seuraavaan valmistumispäivään. Koulutusneuvoston päätös ja valvojan lausunto ilmoitetaan sinulle eAgessa kokouksen jälkeen.
 2. Kun haluat valmistua, jätä todistushakemus Sisuun
Jos kaikki opintosi on suoritettu, voit jättää todistushakemuksen Sisuun samaan aikaan diplomityön hyväksymishaemuksen kanssa. Lisätietoa valmistumisesta löytyy sivun vasemmasta reunasta kohdasta Graduation.

Aikataulut

 Aikataulu
Huomaathan, että aikarajat ovat sitovat. Mikäli todistushakemus palautetaan myöhässä tai kurssisuoritukset eivät ole kirjattuna opiskelijarekisteriin hakemusten viimeisenä palautuspäivänä, siirtyy valmistuminen automaattisesti seuraavaan valmistumispäivään.

Huomioithan, että diplomityön aihe ja diplomityö hyväksytään koulutusneuvoston kokouksessa ja hakemusten viimeiset palautuspävät koskevat myös näitä hakemuksia. Diplomityön aihetta ja valmista diplomityötä ei voida hyväksyä samassa koulutusneuvoston kokouksessa.

*) Kokousten välissä olevat valmistumispäivät on tarkoitettu kandiksi valmistuville ja niille maisterivaiheen opiskelijoille, joiden diplomityö on hyväksytty aiemmin.

Kevät- ja syyslukukausi 2021

Hakemusten viimeinen palautuspäivä

-Kaikki suoritukset oltava opiskelijarekisterissä

-Todistukseen tuleva virallinen valmistumispäivä

Koulutusneuvoston kokouspäivä

-Diplomityön aiheiden ja valmiiden töiden hyväksyminen

-Huomaa, että kokouksia on vain 7 vuodessa!

Dekaanin päätös tutkinnoista

-Tämän päivämäärän jälkeen tutkintosi kirjataan opiskelijarekisteriin

-Saat tiedon todistuksen valmistumisaikataulusta sähköpostilla noin 2-3 viikkoa tämän päivämäärän jälkeen

to 31.12.2020ma 25.1.ke 27.1.
ma 25.1.2021 *)ei kokousta *)ke 10.2.
ma 22.2.2021ma 15.3.ke 17.3.
ma 29.3.2021 *)ei kokousta *)ke 14.4.
ma 26.4.2021ma 17.5.ke 19.5.
ma 24.5.2021ma 14.6.ke 16.6.
ma 28.6.2021 *)ei kokousta *)ke 14.7. Sisuun siirtymisen takia päätös siirtyy 25.8. Lisätietoa lähetetään sähköpostilla 28.6. valmistumista hakeneille viikolla 26.
pe 30.7.2021ma 23.8.ke 25.8.
ma 30.8.2021 *)ei kokousta *)ke 15.9.
ma 27.9.2021ma 18.10.ke 20.10.
ma 25.10.2021 *)ei kokousta *)ke 10.11.
ma 22.11.2021ma 13.12.ke 15.12.
pe 31.12.2021Tammikuu 2022Tammikuu 2022


Avuksi

Diplomityön muotoiluohje (suomeksi ja englanniksi)

Mallipohja (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

Tiivistelmät (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi)

Maisterin opinnäytetyö Aalto Thesis -ohjelmassa

Aalto Thesis on työelämälähtöinen, monitieteinen ja projektipohjainen ohjelma, jonka aikana pääset vahvistamaan oman alasi asiantuntijuutta! Ohjelmassa eri alojen opiskelijoista koostuvat 2–4 henkilön tiimit tekevät maisterin opinnäytetyönsä kuuden kuukauden projektissa, jossa ratkotaan työelämäpartnerin moniulotteista ja aitoa haastetta. Ohjelmaan haetaan projektikohtaisesti ja valitut opiskelijat saavat apurahan opintojen tueksi.

Liity Aalto Thesis -postituslistalle ja kuule ensimmäisenä alkavista projekteista!

Lisätietoja ohjelmasta: www.aalto.fi/fi/teaching-lab/aalto-thesis-opiskelijoille

Diplomityön sähköinen versio ja julkaiseminen verkossa

Kaikki hyväksytyt diplomityöt metatietoineen arkistoidaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Metatiedoilla tarkoitetaan tallentamisen yhteydessä kirjattavia työtä koskevia tietoja, esimerkiksi diplomityön nimeä, työn kieltä, avainsanoja ja ohjaajaa. Voit diplomityötä tallentaessasi määritellä, haluatko sen ja/tai työn metatietojen olevan myös julkisesti saatavilla Aaltodoc-julkaisuarkiston kautta. Työn tiedot ja PDF/A-tiedostot löytyvät myös INSSI-tietokannan kautta.

Julkaisupäivää voi halutessaan siirtää enintään yhdellä (1) vuodella hyväksymispäivämäärästä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi muiden julkaisujen, patenttihakemusten tai yrityssalaisuuksien vuoksi diplomityötä ei ole pakko julkaista heti. Huomaa kuitenkin, että työ on tästä huolimatta julkinen opinnäyte, jonka sähköinen kappale on luettavissa Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksessa.


Jos sinulla tulee kysyttävää ota yhteyttä:

• AAE, EEN, ISEE, SELECT: Sanni Valkeapää (sanni.valkeapaa@aalto.fi)
• MEC, NMME, Cold Climate: Helena Suonsilta (helena.suonsilta@aalto.fi)
• GIS, REC, SPT, CS, USP in REE: Suvi Jämsä (suvi.jamsa@aalto.fi)
• GEO, CIV, WAT, EMMEP: Harri Långstedt (harri.langstedt@aalto.fi)






The master’s thesis is a 30-credit entity that includes not only the written thesis but also the maturity essay and presentation. The master’s thesis is a piece of applied research and it shall be written on a topic related to the advanced studies of the degree programme. The key goal of the master’s thesis is solving a problem relevant to the field of study based on existing scientific knowledge in compliance with the principles of responsible conduct of research.

Apply for a master’s thesis topic

 1. Familiarise yourself with the Master’s Thesis Guidelines

Master's thesis guidelines in English (pdf) and in Finnish (pdf).

If you are going to use personal data in your master's thesis, familiarise yourself with how to handle personal data in research.

 2. Choose a topic for your thesis with the help of the master’s thesis ‘topic bank’ of your programme

If you are doing your master’s thesis for a company, you can use the agreement template. For the template and related instructions see aalto.fi..

 3. Discuss your thesis topic with supervisor and obtain his or her written approval for it

You can apply for approval either by filling in the topic agreement template (docx) or by email. In the latter case, the email must contain the topic of the thesis in the language of the thesis. Please note that the master’s thesis supervisor shall be one of the professors of Aalto University as defined in Section 16 of the Aalto University Bylaws. For special reasons and by decision of the dean, the thesis supervisor may also be another professor, university lecturer, or senior university lecturer of the school. The person designated as the thesis advisor is required to hold a master's degree. Supervisor can also be your advisor if needed.

 4. Submit your application for the thesis topic in the eAge system

Submit your application for the thesis topic in the eAge system (online form) and attach the supervisor’s approval to the application. If you haven't accept your personal study plan (PSP) before, you need to attached it also to the application. You can find the submission deadlines under timetable. You can apply for a topic when you have earned a minimum of 60 credits towards the master’s degree. The topic and language as well as the thesis supervisor and thesis advisor(s) for the thesis are approved by the degree programme committee. If any of the above details change, you will have to submit a new topic application to the committee. Submitting a new application is not necessary, however, if you only make minor changes to your final thesis title as long as the topic itself does not change. You will be notified of the degree programme committee decision through the eAge system after the committee meeting. The topic will be valid for one year as of its approval. It should be noted that the topic for the master’s thesis and the completed master’s thesis cannot be approved at the same meeting of the degree programme committee.

Writing your thesis

 1. Attend the master’s thesis seminar

Attend the master’s thesis seminar, if one is organised by your programme or the Language Centre. Participation in seminars is voluntary.

 2. Evaluation criteria

Familiarise yourself with the guidelines for master's thesis evaluation in English (pdf) and in Finnish (pdf).

 3. Submit your master’s thesis in its final form to the Turnitin system and to your supervisor

Submit your master’s thesis in its final form to the Turnitin system which checks the text for originality. Please find more information about Turnitin and more details at Turnitin guidelines. Your thesis supervisor checks the Turnitin report and grants you the permission to publish.

 4. Agree with your supervisor upon the master's thesis presentation

The presentation must be completed before you can fill an application for the approval of the thesis, and it must be approved before the degree programme committee meeting where your thesis is to be approved.

 5. The abstract of your master's thesis will serve as the maturity essay (Since 9.4.2020)

Students are required to complete a maturity essay. As of 9 April 2020 the abstract of your thesis will serve as the maturity essay. Hence, you don't need to agree on writing a maturity essay separately with your supervisor. When you submit your thesis with an abstract, your maturity essay is considered done. The contents of the maturity essay are reviewed by the thesis supervisor. Abstract need to have about 250-300 words. Please notice that these instructions is already valid, but Master’s thesis guidelines (pdf) is not updated yet.

The Language Centre evaluate the language (Finnish or Swedish)  of the maturity essay if needed. Students who have already demonstrated their language proficiency in a maturity essay for a Bachelor of Science (Technology) or for another bachelor’s degree are not required to demonstrate it again by writing a maturity essay for the master's degree.

Evaluation and approval of the Master's thesis

 1. Apply for the approval of your master’s thesis in the eAge system

Apply for the approval of your master’s thesis in the eAge system. Attach your final master’s thesis to the application in PDF/A format. Instructions on creating the PDF/A file. Please make sure that the thesis which you are going to store into the eAGE system is the final and corrected version of the thesis in PDF/A format. The PDF/A file of the thesis cannot be corrected or changed after the approved thesis has arrived in Aaltodoc.

You can find the submission deadlines under timetable. Please note that the deadlines are absolute. If you do not submit the documents and request the degree certificate by the deadlines given, your graduation will be automatically postponed to the next possible date of graduation. The decision of the degree programme committee and the statement of the thesis supervisor will be communicated to you via eAge after the relevant committee meeting.

 2. When you wish to graduate, submit a request for the degree certificate via Sisu

If you have compleated all your studies, you can submit an electronic request for the degree certificate at Sisu in same time with your application for the approval of your master's thesis. You can find more information under 'Graduation'.

Timetable

 Timetable

Please note that deadlines are not flexible. Graduation will be automatically postponed to the next possible date if you do not submit degree application within the deadline or all credits are not registered.

Please note that the degree programme committee approves the master's thesis topic and master's thesis. The deadlines for applications also concern to these applications. The topic of the master's thesis cannot be approved at the same meeting of the degree programme committee as the master's thesis will be approved.

*) Graduation dates between meetings are intended for bachelor's degree students and those master's degree students whose thesis has already been approved by the degree programme committee.

2021

Deadline for applications

-All credits must be registered into student register

-The official date of graduation, which will be printed on the degree certificate

Degree programme committee meeting date

-Approves the master's thesis topic and master's thesis

-Note: only 7 meeting / year


Degree award by Dean

-After this date, your degree will be registered in the student register

-You will receive an email when your certificate is ready to collect, approximately 2-3 weeks after this date

Thu 31.12.2020Mon 25.1.Wed 27.1.
Mon 25.1.2021 *)no meeting *)Wed 10.2.
Mon 22.2.2021Mon 15.3.Wed 17.3.
Mon 29.3.2021 *)no meeting *)Wed 14.4.
Mon 26.4.2021Mon 17.5.Wed 19.5.
Mon 24.5.2021Mon 14.6.Wed 16.6.
Mon 28.6.2021 *)no meeting *)Wed 14.7. The decision is postponed to 25.8. due to system update. More information for student who have sent application by 28.6. will be sent by e-mail on week 26.
Fri 30.7.2021Mon 23.8.Wed 25.8.
Mon 30.8.2021 *)no meeting *)Wed 15.9.
Mon 27.9.2021Mon 18.10.Wed 20.10.
Mon 25.10.2021 *)no meeting *)Wed 10.11.
Mon 22.11.2021Mon 13.12.Wed 15.12.
Fri 31.12.2021January 2022January 2022



Templates

Thesis style guide (Finnish, English)
Thesis template (Finnish, Swedish and English)
Abstract templates (Finnish, Swedish, English)

Master’s thesis in Aalto Thesis programme

Aalto Thesis programme is a multidisciplinary, project-based and work-life oriented possibility to enhance your professional competences during the thesis process! In the programme, 2–4 students from different fields form a team for a 6-month Project to solve a work-life Partner’s real and complex Challenge through their Master’s theses. Application is open for each Project individually, and the selected students receive a grant to support the thesis work.

Sign up for Aalto Thesis mailing list to be the first one to hear about new starting Projects!

More information about the programme: www.aalto.fi/en/teaching-lab/aalto-thesis-for-the-student

Electronic version of the master's thesis and online publishing

All approved Aalto University master’s theses and their metadata are stored in the Aaltodoc publication archive. The metadata refers to the thesis-related data saved when submitting the thesis to the archive, including the name of the master’s thesis, language of the thesis, keywords, and thesis advisor. In connection with the submission, you can define whether you want the thesis and/or its metadata to be available to the public through the Aaltodoc publication archive. The thesis metadata and the PDF/A files are found also in the INSSI database.
 
The publication of the thesis may be postponed by a maximum of one (1) year as of its date of approval. This means that the thesis does not have to be published immediately if delaying the publication is necessary due to, for instance, other publications, patent applications, or trade secrets. It should be noted, however, that all theses are public documents that can be freely viewed in electronic format at the Aalto University Harald Herlin Learning Centre.


 Errors in approved theses are corrected on an errata page
Please note that you have to submit the final version of your thesis to the eAge system.

If the contents of your thesis, such as the text or a table, is found erroneous after the thesis has been approved, the errors can be corrected on a separate errata page (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Tekstuaalitieteet:errata). Once your thesis has been approved, it cannot be altered or resubmitted to the eAge system. Instead, any errors found in it are collected on an errata page, which lists the page numbers of the errors and gives a corrected version of the text or item. The errata is attached to the thesis metatext in the Aaltodoc publication archive (aaltodoc.aalto.fi).

Please follow the instructions below.

 • Write the errata and save it in PDF/A format (not PDF/A-3).
 • You can download a Word-format errata template from Aaltodoc.
 • The errata must include the following details: the thesis author and thesis title, page number of the error and a corrected version of the text or item.
 • Please send the errata page to your thesis supervisor to obtain their approval for it.
  • If you cannot reach your supervisor, send the errata to the learning services of your school (addresses provided below).
  • send the supervisor’s approval to aaltodoc-help@aalto.fi
 • Append your approved errata page to the metadata of your thesis on Aaltodoc in accordance with the instructions given on Aaltodoc.
  • If prompted, log into Aaltodoc using your Aalto username and password; you will find the link in the top right corner of the page.
  • If you no longer have a valid Aalto username and password, request a one-time login link from aaltodoc-help@aalto.fi
  • Append the errata page to your thesis in Aaltodoc using the form on Aaltodoc.
  • Log out.
 • The errata page is now be visible on Aaltodoc together with your thesis.

Contact details for the schools’ learning services


With any questions related to the process and the applications, please contact:
• AAE, EEN, ISEE, SELECT: Sanni Valkeapää (sanni.valkeapaa@aalto.fi)
• MEC, NMME, Cold Climate: Helena Suonsilta (helena.suonsilta@aalto.fi)
• GIS, REC, SPT, CS in RE&WM, USP in REE: Suvi Jämsä (suvi.jamsa@aalto.fi)
• GEO, CIV, WAT, EMMEP: Harri Långstedt (harri.langstedt@aalto.fi)

Quick links:
Thesis topics
Topic application (online form)
Thesis presentation
Thesis approval application (online form)
Graduation

Recommended thesis process in Mechanical Engineering

STAGES OF THE PROCESS
1. Topic selection
2. First meeting of the thesis project
3. Thesis work + writing
4. Thesis project finalization

StageTime (2nd year of studies)Step 
1.August
 • Students familiarise themself with the general Master's thesis instructions and guidelines (see top of the page) and the thesis process of the programme.
1.September-October
 • Student contacts the supervisor to apply for a ready-made topic or to suggest own topic. Ready-made topics are published on the wiki page.
 • Student agrees on the topic with the supervising professor.
2.November - December
 • Student will have a first thesis meeting with the supervisor and the advisor.
2.

Spring semester

 • Student applies for the topic officially. To apply for the MSc thesis topic, the student fills in the application form at least 2 weeks prior to the Degree Programme Committee meeting. Please note that student may apply for the topic only after completing 60 ECTS of Master's level studies. Please see the general instructions for more information.
3Spring semester
3.Spring semester (+summer)
 • Student does the thesis work and writing.
4.Spring semester (+summer)
 • Student finalizes the thesis and agrees with the supervisor and the advisior when the thesis is ready.
 • Student gives a seminar presentation and writes a maturity essay.
 • Student applies for thesis evaluation and graduation (if all the courses included in the degree are completed)