Graduated Doctors of Arts 1991-2016

2016

Bhowmik, Samir. 2016. Deep time of the museum – The Materiality of Media Infrastructures. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland. Medialab.

Luukkola, Pekka (2016). Laadun taika. Valokuvan teknistaiteellisen laadun tekijälähtöinen tutkimus. Helsinki: Maisemakuva 2016.

Goodwin, Marc (2016). Architecture's discursive space : photography. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland.

Põldoja, Hans (2016). The Structure and Components for the Open Education Ecosystem - Constructive Design Research of Online Learning Tools. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland.

Tammi, Riitta (née Perälä) (2016). Engaging with media in the fragmented media environment : using multiple methods to discover elements of media engagement. / Sitoutuminen medioihin pirstaloituneessa mediamaailmassa : monimenetelmällinen näkökulma mediasuhteen tutkimiseen. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland.

2015

Raami, Asta (2015). Intuition unleashed: on the application and development of intuition in the creative process. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland.

2014

Weselius, Hanna (2014). Suunniteltu kuva. Henkilövalokuvien rakentaminen aikakauslehdessä. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland.

Kella, Marjaana (2014). Käännöksiä - maisema, kasvot ja esittäminen valokuvassa. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland.

Chivhanga, Batsirai (2014). Designing Beneficial Mobile Content Services - Sourcing Design Ideas from Real Life. Aalto ARTS books. Helsinki, Finland.

Joanna Saad-Sulonen (2014). Combining Participations: Expanding the Locus of Participatory E-planning by Combining Participatory Approaches in the Design of Digital Technology and in Urban Planning. Aalto ARTS Books. Helsinki, Finland.

2013

Botero, Andrea. (2013) Expanding design space(s). Design in communal endeavours. Aalto ARTS Books. Helsinki, Finland.

Correia, Nuno (2013) Interactive AudioVisual Objects. Aalto ARTS Books. Helsinki, Finland.

 
Korhonen, Timo. (2013). Hyvän reunalla. Dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka. Aalto-yliopiston julkaisusarja Doctoral dissertations 139/2013. Aalto ARTS Books, Helsinki, Finland.

Muurimäki, Mia (2013). Nykytaiteen politiikka museokontekstissa, Aalto-yliopiston julkaisusarja, Doctoral dissertations 185/2013, Aalto ARTS Books, Helsinki, Finland. (With distinction.)


2012

Harri Pälviranta. (2012). Toden tuntua galleriassa – Väkivaltaa käsittelevän dokumentaarisen valokuvataiteen merkityksellistäminen näyttelykontekstissa. Photography.

Itkonen, Markus. (2012). Kadonneet kirjaintyypit. Suomalainen kirjainmuotoilu 1920-1985. RPS-publications and Aalto University publications Doctoral dissertations 85/2012.

Kohonen, Iina. (2012). Gagarinin hymy. Avaruus ja sankaruus neuvostovalokuvissa 1957-1969. Aalto-yliopiston julkaisusarja Doctoral dissertations 91/2012.

Setälä, Päivi. (2012). Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa. Musta Taide, Aalto-yliopisto, Porin taidemuseo, Suomen valokuvataiteen museo.

2011

Helle, Merja. (2011). Toimitustyö muutoksessa. Toiminnan teoria ja mediakonsepti tutkimuksen ja kehittämisen kehyksenä. (Changing journalism. Activity theory and media concept as tools for understanding and developing work practices in newsrooms).

Räisänen, Juhani (2011). Sormina, A new musical instrument using new media technology. Aalto University Publications.

2010     

Makkonen Pekka: Camera Pixela. Ammattilaisten näkemyksiä valokuvauksen digitalisoitumisesta

Scheible Jürgen: Empowering Mobile Art Practice – A Recontextualization of Mobile and Ubiquitous Computing                  

Villi Mikko: Visual Mobile Communication. Camera Phone Photo Messages as Ritual Communication and Mediated Presence

Lankoski Petri: Character-Driven Game Design: A Design Approach and Its Foundations in Character Engagement  

Leinonen Teemu: Designing Learning Tools. Methodological Insights

2009

Salgado Mariana: Designing for an Open Museum: An Exploration of Content Creation and Sharing through Interactive Pieces

Rantavuo Heli: Connecting Photos: A Qualitative Study of Cameraphone Photo Use

2008

Tahiroglu Koray: Interactive Performance Systems: Experimenting with Human Musical Interaction

Seliger Marja: Katujen galleriat - ulkomainonnan visuaalista retoriikkaa Helsingissä vuosina 2004-2005

2007

Goryunova Olga: Art Platforms. The Constitution of Cultural and Artistic Currents on the Internet.

Heikkilä, Tapio: Visuaalinen maisemaseuranta. Visual monitoring of Finnish landscapes.

2005

Anttonen Petri: Valokuvauksen normaalin aikakäsityksen problematisointi

Elo Mika: Valokuvan medium

Raike Antti: Löytäjät. Viittomakielisten opiskelijoiden yhteisöllinen verkko-opiskelu elokuvatietämyksen kehittämiseksi

2003

Laakso Harri: Valokuvan tapahtuma

2002

Diaz-Kommonen Lily: Art, Artifact Production. Design Research and Multidisciplinary Collaboration

Suonpää Juha: Petokuvan raadollisuus. Valokuvatodellisuuden sosiaalinen rakentuminen

2001

Jääskeläinen Kari: Strategic Questions in the Development of Interactive Television Programs

Albrecht Kristoffer: Creative Reproduction. A Practical Study on Ink-printed Photographs, their History of Production and Aesthetic Identity

1999

Räty Veli-Pekka: Pelien leikki. Lasten tietokonepelien suunnittelusta sekä käytöstä erityisesti vammaisten lasten kuntoutuksessa

1997

Salo Merja: Nautinnon, vaaran ja varoituksen merkit. Vertaileva tutkimus Suomessa julkaistun painetun savukemainonnan ja tupakan vastapropagandan kuvista.

Eskola, Taneli: Water Lilies and Wings of Steel. Teräslintu ja lumpeenkukka. + Kuva-Aulanko revisited.

1991

Hovi-Wasastjerna Päivi: Mainoskuva Suomessa, kehitys ja vaikutteet 1890-luvulta 1930-luvun alkuun