Tässä on kuvaus vapaavalintaisista opinnoista mahdollisine kurssilistoineen jos sellaisia halutaan esittää. Jokainen kurssi kuitenkin sisältää linkin weboodin kurssin tietoihin.

Tässä on myös linkki sivuaineiden yhteisesti ylläpidetylle koontisivulle.