Kansallinen tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitustietokanta Aurora on korvannut TURA-rahoitushakutietokannan keväällä 2013. Aurorassa on sekä suomalaisia että ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaiset tai Suomessa asuvat voivat hakea. Tietokanta on Turun yliopiston ylläpitämä ja se on maksuton sekä kaikille avoin. Tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla.

Auroran  rahoittajat ovat SRNK, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENE sekä Tutkimuslaitosten neuvottelukunta TUNE.


Research Funding Database AURORA

The national research funding database for science, art and culture Aurora has been published. It replaces the former TURA research funding services. Aurora contains both Finnish and foreign funding opportunities that Finns or researchers living in Finland can apply. The database has been developed and is maintained by the University of Turku. At the moment, the information is in Finnish, but the service will soon be published in English and Swedish as well.

The Aurora database is funded by SRNK, the Ministry of Education and Culture, Universities Finland UNIFI, the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences ARENE and TUNE.