(Information in English available below)

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun apuraha lyhytkestoisiin vaihtoihin ulkomailla

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat voivat hakea ARTSilta apurahaa lyhytkestoisiin kandidaatti-, maisteri-, sekä tohtoritason ARTSin tutkintoon sisällytettäviin opintoihin ulkomailla. Apurahaa voi hakea alle kolme kuukautta kestäviin opintoihin, kuten ulkomaalaisen korkeakoulun järjestämään intensiivikurssiin tai kesäkouluun. Kohdekorkeakoulun tulee olla korkeakoulutasoinen ulkomaalainen korkeakoulu. Apurahaa voi hakea ARTSin apurahahaun aikana. Hakemus tulee palauttaa ennen vaihdon alkua. 

Hakuprosessi

 • Jos haluat hakea apurahaa, ota yhteyttä ensin oman koulutusohjelmasi akateemiseen ohjaajaan/opintokoordinaattoriin, sillä vaihdon ja siihen liittyvän opintosuunnitelman tulee olla opiskelijan oman koulutusohjelman hyväksymä.
 • Tee opintosuunnitelma learning agreement- lomakkeelle!
 • Täytä sähköinen hakulomake ARTSin Study Abroad- portaalissa.
 • Liitä koulutusohjelmasi akateemisen ohjaajan/opintokoordinaattorin hyväksymä ja allekirjoittama opintosuunnitelma (learning agreement lomake) apurahahakemukseen.
  • HUOM! Jos opintosuunnitelma ei ole akateemisenohjaajan/opintokoordinattorin allekirjoittama hakemus palautetaan hakijalle täydennettäväksi!
 • Liitä kohdekorkeakoulun virallinen hyväksyntäkirje apurahahakemukseen
  • Jos et ole saanut vielä todistusta voit toimittaa sen ARTSin vaihtoasioista vastaavalle koordinaattorille vaihtokohteen hyväksynnän jälkeen
  • Todistus tulee kuitenkin toimittaa ennen vaihdon alkua.
  • Huom! Apuraha maksetaan vasta sen jälkeen kun olet toimittanut hyväksyntäkirjeen ARTS:lle!
 • Täytettyäsi sähköisen hakemuksen, tallenna siitä automaattisesti muodostuva pdf-tiedosto ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen Out-exchange-arts(a)aalto.fi.
 • Hakemuksia joita ei ole toimitettu sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen ei käsitellä!
 • Hakemuksia joissa ei ole liitteenä opiskelijan akateemisen ohjaajan/opintokoordinaattorin hyväksymää ja allekirjoittamaa opintosuunnitelmaa liitteenä ei käsitellä!
 • Hakemuksen käsittely kestää n. 1-2 viikkoa, ajankohdasta riippuen.

Vaihdon peruuntumisesta tai vaihtoajankohdan muutoksesta tulee ilmoittaa ARTSin kv-vaihtoja hoitavalle koordinaattorille välittömästi.

Apurahaa ei myönnetä:

 • jos hakijan oma laitos/Aalto myöntää rahoitusta kyseiseen vaihtoon.
 • jos opiskelija on valittu osallistumaan Aallon edustajana konfferenssiin tai kurssille.
 • Aallon opiskelijoilleen ulkomailla järjestämiin opintoihin.
 • vaihdon toteutumisen jälkeen.

Apurahat

 • Euroopan ulkopuoliset kohteet: 600€
 • Euroopan kohteet ja Venäjä: 400€
 • Pohjoismaat ja Balttia: 300€

Apuraha maksetaan yhdessä erässä ARTSin virallisina maksupäivinä, kun ARTSin vaihtoasioista vastaava koordinaattori on vastaanottanut kohdekorkeakoulun virallisen hyväksyntäkirjeen.

Hakuajat

 • 1.2. - 20.5. kevät- ja kesälukukaudella 2020 alkaviin opintoihin
 • 28.9. - 15.12 syyslukukaudella 2020 ja kevätlukukaudella 2021 alkaviin opintoihin

Vaihdon jälkeen

 • Vaihdon päätyttyä opiskelijan tulee toimittaa opintosuoritusote sekä osallistumistodistus ARTSin koordinaattorille kuukauden sisällä vaihdon päättymisestä.
 • Jos opiskelija ei toimita edellä mainittuja dokumentteja apuraha voidaan periä häneltä takaisin.
 • Opintojen hyväksilukua varten osallistujan tulee toimittaa kohdekorkeakoulusta saatu virallinen opintosuoritusote sekä hyväksilukulomake opintokoordinaattorilleen.

Lisätietoja saat tarvittaessa ARTSin opiskelijavaihdoista vastaavalta koordinaattorilta: Johanna Virta (Out-exchange-arts(a)aalto.fi).

ARTS grant for short term exchanges abroad

Studens of School of Arts, Design and Architecture can apply for grant from ARTS for short term BA, MA or PhD level studies abroad, if the studies are included in the student's ARTS degree.The grant is available for studies which last for less than 3 months, for example for intensive courses and summer schools arranged by a foreign university. The host institution has to be a university level institution. You can apply for the grant during the application round, before the exchange starts.

Application process

 • If you wish to apply for the grant, contact your degree programme's academic advisor/ study coordinator first, in order to get an approval for the exchange and for the studies.
 • Write your study plan on the learning agreement and get it approved and signed by your academic advisor/ study coordinator.
 • Fill in the online Summer School Application in the ARTS Study Abroad portal.
 • Attach your approved and signed learning agreement to the online application
  • Your application will not be processed if the learning agreement (study plan) is not approved and signed your academic advisor/study coordinator!
 • Attach the host institution's official acceptance letter to the grant application
  •  If you have not received the acceptance letter yet, you can deliver it to ARTS coordinator responsible for outgoing student exchange later.
  • The letter of acceptance has to be delivered before the beginnign of the exchange
  • Note that the grant will be paid only after your have returned the official accpetance letter to ARTS
 • After you have filled in the online application, save the automatically generated pdf-form and email it to Out-exchange-arts(a)aalto.fi.
 • Applications which have not been emailed to the address above will not be processed!
 • The processing time for the application is 1-2 weeks, depending on the time of the year.

If you cancel your exchange or the timing of your exchange changes, you must notify ARTS coordinator responsible for exchanges about this immediatly.

The scholarship will not be granted:

 • if your department/Aalto grants you a scholarship for the exchange.
 • if you have been chosen by Aalto as a participant to a conference or course.
 • for studies held by Aalto abroad.
 • after the exchange.

Scholarships

 • Destinations outside Europe: 600€
 • European and Russian destinations: 400€
 • Nordic and Baltic destinations: 300€

The grant will be paid in one instalment on ARTS official payment dates, after you have delivered the official acceptance letter from the host institution to ARTS coordinator resposbile for the exchanges.

Application rounds

 • 1.2 - 20.5 for studies starting in spring or summer term 2020
 • 28.9 - 15.12 for studies starting in autumn term 2020 or spring term 2021

After the exchange

 • After the exchange you must deliver your official transcript of records and certificate of attendance to ARTS coordinator responsible for exchanges within a month after.
 • If you do not deliver the above mentioned documents the grant can be recovered from you.
 • For credit transfer, you must deliver the official transcript of records from your host intitution and the credit transfer form to your study coordinator.

For more information on the grant, please contact ARTS coordinator: Johanna Virta (Out-exchange-arts(a)aalto.fi).