Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tukisäätiö

Tukisäätiö tukee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavaa muotoiluun, taideteollisuuteen, esine- ja ympäristökulttuuriin, viestintään, taiteeseen, taidekasvatukseen ja arkkitehtuuriin kohdistuvaa kehittämistyötä sekä taiteellista ja tieteellistä tutkimustyötä, perus- ja jatkotutkintoihin tähtääviä opintoja sekä kansainvälistä yhteistyötä. Tuettavan toiminnan tavoitteena on kulttuurisen, taloudellisen ja teollisen kehityksen edistäminen Suomessa.

Apurahat

Säätiön toiminnalla tuetaan esimerkiksi:

 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtäviä kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnäytteitä

 • Väitöskirja- ja tutkimustöitä

 • Tutkimuksen tulosten julkistamista

 • Tutkimuksen hyödyntämiseen liittyviä yritys- ja tuotekehityshankkeita

 • Muita opintoihin liittyviä projekteja

Lahjoitukset säätiölle

Tukisäätiö pyrkii palvelemaan nopeasti sekä lahjoittajia että apurahan saajia. Lahjoitus tehdään lahjakirjalla, joka toimitetaan tukisäätiölle. Lahjoitusta ei tule kohdistaa yksittäiselle opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle, vaan esimerkiksi jonkin koulutusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. Säätiön hallitus tekee apurahojen jakopäätökset ja suuntaa lahjoitukset lahjoittajan haluamalle alalle. Yhteisön tai yrityksen tekemät lahjoitukset ovat tietyin rajoituksin verovähennyskelpoisia.  

Lahjakirja.pdf

Hakijalle 

Tällä hetkellä ei ole avoimia kohteita. Vanhoja hakemuksia ei huomioida hakukierroksen avautuessa.

Apurahaa haetaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tukisäätiön hakulomakkeella, jonka liitteeksi tulee:

 • Tutkimussuunnitelma

 • Kustannusarvio

 • Opintosuoritusote
 • CV

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse Sanna Tossavaiselle (sanna.tossavainen@aalto.fi).

Hakemus.pdf

Raportointi

Tukisäätiön myöntämä apuraha tulee raportoida. Lomakkeen oheen liitetään kustannusselvitys ja tutkimusraportti.

Tukisäätiö_Raportointi.pdf

Yhteystiedot:

Sanna Tossavainen / sanna.tossavainen@aalto.fi
Osoite: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tukisäätiö, PL 31 000, 00076 AALTOAalto University School of Arts, Design and Architecture Support Foundation supports development projects in the fields of design, art, art education, communication and architecture. Its goal is to support artistic and scientific work and research, basic and postgraduate studies as well as international cooperation at the School of Arts, Design and Architecture.

The Foundation supports

 • Bachelor's and Master's degree theses
 • Other projects related to bachelor’s / master’s degree studies
 • Doctoral dissertations and other research work
 • Publication of research results
 • Business and product development projects utilizing research results

The Foundation aims at serving the donors and grant recipients in a fast and efficient manner. The donor decides on the gift, pays the gift sum, and submits the deed of donation to the Foundation. The Foundation directs the funds to the field chosen by the donor. The grant award decisions are made by the Foundation Board.

Deed of Donation.pdf

Application forms for scholarships

Please note that the application round is closed.

Please send your application to Sanna Tossavainen (sanna.tossavainen@aalto.fi).

Required attachments are:

 • transcript of records
 • study / project plan
 • budget
 • CV

Application Form.pdf

Reporting

The scholarship should be reported with a list of expenses (no receipts required) and an abstract of the theses.

Foundation_Grant_Report.pdf

Further information

Minna Latva-Salo / minna.latva-salo@aalto.fi / Hämeentie 135 A, Dean's office /📞+358 46 923 6505

Address:Aalto University School of Arts, Design and Architecture Support Foundation, P.O. BOX 31 000, 00076 AALTO