Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

CIMO koordinoi apurahoja, jotka on tarkoitettu ensisijassa suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön ulkomailla. Joihinkin maihin on tarjolla myös kielikurssiapurahoja kielten opiskelijoille. 

Maakohtaiset apurahat on tarkoitettu suomalaisille korkeakouluopiskelijoille ensi sijassa akateemisen loppututkinnon jälkeisiin opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla.

Venäjän valtion apurahoja voivat hakea Suomen kansalaiset eri alojen perustutkinto- ja jatko-opiskeluun tai tutkimustyöhön venäläisissä valtion yliopistoissa ja korkeakouluissa. Taidealoille apurahaa ei kuitenkaan myönnetä.


CIMO - Centre for International Mobility

CIMO coordinates grants intended primarily for Finnish higher education students and researchers who wish to carry out postgraduate studies or research abroad. Subsidies are also available for language students to take language courses in certain countries.

There are country-specific grants, meant primarily for Finnish students to carry out postgraduate studies or research abroad.

Finnish citizens may apply for subsidies from the Russian government for undergraduate or postgraduate studies or research in certain fields at Russian state universities. This does not apply to artistic disciplines.


Ilmoitukset - Open Calls