Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto

Ilmoitus haettavasta apurahasta

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahaston

rahastotoimikunta julistaa haettavaksi sillanrakennuksen ja talonrakennuksen apurahoja tunnustuksena suoritetuista opinnoista. Apurahojen suuruus on 1500 – 4500 euroa. Apurahojen lopulliseen lukumäärään ja suuruuteen vaikuttavat hakijoiden määrä ja taso. Apurahoja voivat hakea sillan- tai talonrakennukseen perehtyneet Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun diplomi-insinöörin tutkintoa tai jatko-opintoja suorittavat opiskelijat sekä äskettäin diplomi-insinöörin tutkinnon tai jatkotutkinnon suorittaneet henkilöt. Apurahat jaetaan juhlatilaisuudessa, joka on suunniteltu järjestettäväksi torstaina 6 helmikuuta 2020.

Apurahan hakijan tulee osoittaa rahastotoimikunnalle lyhyt vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenevät hakijan perehtyneisyys sillan- tai talonrakennustekniikkaan, hakijan opintomenestys (liitteenä opinto-rekisteriote tai tutkintotodistus) sekä puhelinnumero, sähköposti ja osoitetiedot.

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto tukee pitkällä aikavälillä tasapuolisesti sillan- ja talonrakennuksen alueita. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksessaan, onko heidän opintojensa painotus ollut sillan- vai talonrakennustekniikassa. Hakemuksien arviointiin vaikuttaa myös alkupääoman lahjoittajan tarkoitus edistää erityisesti konstruktiivista rakennustekniikkaa.

Hakemus on toimitettava Rakennustekniikan laitokselle sähköpostitse osoitteella ahvenaisenrahasto@aalto.fi  siten, että se on perillä viimeistään 19.12.2019.

Mahdollisiin apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat

Rakennustekniikan laitoksen sihteeri Elsa Nissinen-Narbro, puh 0503502638,

Dipl.ins. Lauri Salokangas, puh. 0408322717 tai

Prof. Jari Puttonen, puh. 0503841782.

Fabian ja Jaakko Ahvenainen Foundation

Announcement on grants up for application

The grant committee for the Aalto University School of Engineering's Fabian ja Jaakko

Ahvenainen Foundation  has announced that grants for bridge and structural engineering in recognition of completed  “bridge engineering” or “structural engineering and building physics” studies are now up for application. The grants range from 1,500 euros to 4,500 euros. The final number of grants and their sizes will be influenced by the number and standard of the applicants. Eligible grant applicants include Aalto University Department of Civil Engineering Master's degree students and post-graduate students as well as persons who have recently completed their Master's or postgraduate degrees and are familiar with and competent in bridge and structural engineering.  The grants will be awarded at a ceremony, which is due to be held on Thursday February 6, 2020.

A grant applicant must submit a free-form application to the grant committee, which details the applicant's familiarity with and competence in bridge and structural engineering, the applicant's academic performance (an attached transcript of records or degree certificate) as well as  the applicant's  telephone number,  email and  home address.

The Fabian and Jaakko Ahvenainen Foundation  equally supports  the different areas of bridge and structural engineering in the long-term. Applicants are asked to state in their application whether they have placed a specific emphasis on “bridge engineering” or “structural engineering and building physics” in their studies. The party that donated the initial capital did so with the intention of promoting constructive structural engineering; this too will influence the assessment of applications.

Applications must be submitted to the Department of Civil Engineering via email to  ahvenaisenrahasto@aalto.fi  by 19 December 2019.

If you have any questions regarding the grants please contact

Department Secretary Elsa Nissinen-Narbro, tel. +358 503502638  

Mr. Lauri Salokangas, tel +358 408322717

Prof. Jari Puttonen, tel. +358 503841782