Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto

Diplomi-insinööri Jaakko Ahvenainen on 26.2.1998 päivätyllä lahjakirjalla lahjoittanut Teknilliselle korkeakoululle 100.000 markkaa sekä 246 kappaletta Kone Oy:n B-sarjan osakkeita 7.3.1978 kuolleen isänsä Fabian Ahvenaisen muistorahaston perustamista varten. Myöhemmin hän täydensi lahjoitustaan kahdesti, 1.10.1998 20.000 markan lisälahjoituksella ja 13.12.1999 lahjoittamalla 700 kappaletta Nokia Oyj:n osakkeita. Rahaston pääoman tuotosta osa tai koko tuotto jaetaan vuosittain apurahoina taikka tunnustuspalkintoina Insinööritieteiden korkeakoulun sillanrakennuksen ja talonrakennuksen opiskelijoille ja nuorille tutkijoille tai tutkintonsa juuri suorittaneille insinööreille, lisensiaateille ja tohtoreille.

Apurahojen ja tunnustuspalkintojen suuruudesta ja niiden myöntämisestä päättää Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani kolmijäsenisen apurahatoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Apurahastotoimikunta julistaa apurahat haettavaksi tai jakaa tunnustuspalkintoja ilman hakumenettelyä.

Fabian and Jaakko Ahvenainen Foundation

Jaakko Ahvenainen, MSc donated a sum of 100,000 Finnish markkaa and 246 Kone Oy Class B shares to the Helsinki University of Technology with a deed of donation dated 26 February 1998. The donation was given for the purpose of establishing a memorial fund in memory of his father Fabian Ahvenainen, who died on 7 March 1978. He later supplemented his donation twice; on 1 October 1998, he donated a further 20,000 Finnish markkaa and on 13 December 1999 700 Nokia shares. Part or all of the profits produced by the foundation's capital are distributed annually in the form of grants or recognition awards to students and junior researchers of bridge engineering and structural engineering and building physics at the School of Engineering as well as to engineers, who have just graduated with Master’s or post graduate degrees.

The Dean of the School of Engineering decides on the basis of a proposal by a three member grant committee on the size of grants and recognition awards and on their recipients.

The grant committee announces when application for grants open or grants a recognition award with no application procedure.