The grants are aimed at doctoral students or postdoctoral researchers of Aalto University's
Schools of Technology (CHEM, ELEC, ENG, SCI) or Department of Architecture:
* Doctoral studies (Celebratory Gifts’ Fund, Jubilee Fund, and the funds of Harri
Hintikka, Matti Ilmari, Kalevi Numminen, Pentti Talonen and Paavo Uronen)
* Doctoral studies in entrepreneurship and business economics (Yrjö Uitto Foundation,
30000 eur)
* Postdoctoral visits, especially international, industry-oriented, wide-ranging crossdisciplinary
basic research and research collaboration (Jubilee Fund)

The Foundation primarily supports full time studies. Undelayed advancement from a M.Sc.
degree towards doctoral studies is appreciated. The grant may be awarded for one year or a
shorter period. A preference is given to research visits abroad, in which case the grant may
also be awarded for travelling and other related costs, however, not for daily allowances and
tuition fees. Material costs are not covered. The grant may cover costs between 1 June 2018
and 31 December 2019.

The grant decisions will be made by the end of May 2018. The grant recipients will be
published on the foundation's web site, with name, degree, grant amount awarded, purpose
of grant, research subject area and topic of study. The application materials will not be
returned.

The application consists of an electronic form
http://elec.aalto.fi/en/about/foundation_technology/forms/ and its required
attachments. The deadline for filling in the electronic form and delivering the
attachments to the Foundation office is March 1, 2018 at 3.00 p.m.
Additional information from the Foundation office tel. 050 400 9988,
annakaija.halonen@aalto.fi (room 138, P.O. Box 14100, 00076 Aalto).

Foundation for Aalto University Science and Technology
Otakaari 4
FI-02150 Espoo

The deadline for filling in the electronic form and delivering the attachments to the Foundation office is March 1, 2018 at 3.00 p.m.

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiön apurahat 2018-2019 JATKO-OPINTOIHIN JA POSTDOC-VIERAILUIHIN

Apurahat on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG,
SCI) ja Arkkitehtuurin laitoksen jatko-opiskelijoille ja postdoc-tutkijoille:
* Jatko-opiskeluun (Merkkipäivärahasto, Juhlarahasto sekä Harri Hintikan, Matti
Ilmarin, Kalevi Nummisen, Pentti Talosen ja Paavo Urosen rahastot)
* Jatko-opiskeluun, alana yksityinen yrittäjätoiminta ja liiketaloustiede (Yrjö Uiton
säätiö, 30000 eur)
* Postdoc-matkakuluihin, erityisesti teollisuuslähtöiseen, laaja-alaiseen
poikkitieteelliseen perustutkimukseen ja yhteistyöhön (Juhlarahasto)

Säätiö tukee kokopäiväistä jatko-opiskelua ja arvostaa nopeaa etenemistä perustutkinnosta
väitöskirjaan. Apuraha voidaan myöntää myös vuotta lyhyemmäksi ajaksi.
Etusija annetaan ulkomaisille tutkimusvierailuille, jolloin apurahaa voidaan myöntää
kuluihin, ei kuitenkaan päivärahoihin tai lukukausimaksuihin. Apurahoja ei myönnetä
materiaalikuluihin eikä kannustusapurahoiksi. Apurahalla voidaan kattaa kuluja
aikavälillä 1.6.2018-31.12.2019.

Apurahapäätökset tehdään toukokuun 2018 loppuun mennessä. Apurahojen saajista
julkistetaan nimi, oppiarvo, apurahan suuruus ja käyttötarkoitus, tutkimusala ja
tutkimuksen aihe. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus koostuu sähköisestä lomakkeesta
http://elec.aalto.fi/fi/about/foundation_technology/forms/ ja sen liitteistä.
Määräaika sekä sähköisen lomakkeen täyttämiselle että liitteiden toimittamiselle
tukisäätiön toimistoon on 1.3.2018 klo 15:00.
Lisätietoja toimistonhoitajalta p. 050 400 9988 annakaija.halonen@aalto.fi (huone 138,
PL 14100, 00076 Aalto).

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö
Otakaari 4
FI-02150 Espoo

Määräaika sekä sähköisen lomakkeen täyttämiselle että liitteiden toimittamiselle
tukisäätiön toimistoon on 1.3.2018 klo 15:00.