Fulbright Center

Fulbright Center on yksityinen asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä korkeakoulutuksen alueella. Fulbright Center toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia, joista vanhin ja tunnetuin on vuodesta 1950 lähtien toiminut ASLA-Fulbright.

Lisätietoja stipendiohjelmista


The Fulbright Center

The Fulbright Center is a service organization that specializes in cultural exchange between Finland and North America. The services include grant programs, and advising and information services.

More information about the grant programs


Ilmoitukset - Open Calls