Kauppaneuvos Julius Tallberg lahjoitti 13.3.1920 Teknilliselle korkeakoululle yrityksensä 40-vuotispäivän kunniaksi 200.000,- markan suuruisen pääoman, josta on muodostettu Julius Tallbergin rahasto.

Rahastosta jaetaan vuosittain yksi tai useampia stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille tekniikkaa opiskeleville henkilöille.

Stipendien jakamisesta päättää Sähkötekniikan korkeakoulu. Opinto- ja opiskelijapalvelut julistaa stipendit haettaviksi erikseen ilmoitettavana ajankohtana.