Kansallis-Osake-Pankki on 6.3.1930 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut lahjoittavansa Teknilliselle korkeakoululle 500.000,- markkaa yhtiön 8.2.1930 olleen 40-vuotispäivän kunniaksi. Lahjoituksesta on muodostettu Kansallis-Osake-Pankin rahasto.

Rahastosta jaetaan vuosittain yksi tai useampia stipendejä, jotka on tarkoitettu tekniikan alan korkeakoulujen opettajien tutkimustyön avustamiseksi. Stipendit jaetaan samojen perusteiden mukaan kuin jatko-opintoapurahat.

Stipendien jakamisesta päättää Sähkötekniikan korkeakoulu. Opinto- ja opiskelijapalvelut julistaa stipendit haettaviksi erikseen ilmoitettavana ajankohtana.