Opiskelijarahasto on muodostettu seuraavista rahastoista: Aleksanteri II, J. Bremer, Oy Cultor Ab, G. Cygnaeus, H. ja E. Hallonplad, E. Lekve, L. Lindelöf, G. L. Lungren, Usko Nyström, J. Th. Palmen, Polytekn. opisto, J. E. Rynen, A. O. Saelan, C. G. Sanmark, Joh. Solhman, Suomen sotalaitos, Tekn. tuonti, A. Wrede, Familjen Ärt ja Voimalaitosyhdistys Ydin.

Rahastosta jaetaan vuosittain yksi tai useampia stipendejä tekniikkaa opiskeleville opinnoissaan hyvin menestyneille henkilöille.

Stipendien jakamisesta päättää Sähkötekniikan korkeakoulu. Opinto- ja opiskelijapalvelut julistaa stipendit haettaviksi erikseen ilmoitettavana ajankohtana.