Professori Hanneliuksen rahasto

Professori H. O. Hanneliuksen rintakuvaveistoksen hankkimiseksi asetettu patsastoimikunta on kirjeellään 7.10.1960 ilmoittanut lahjoittavansa Teknilliselle korkeakoululle rintakuvakeräyksen ylijäämän 328.720,- markkaa, josta on muodostettu professori Hanneliuksen stipendirahasto.

Rahastosta jaetaan vuosittain yksi stipendi Insinööritieteiden korkeakoulun rakennus- tai yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella suoritetusta hyvästä diplomityöstä, jolla on tieteellistä ja taloudellista merkitystä.

Opinto- ja opiskelijapalvelut julistaa stipendin jaettavaksi erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Stipendin jakamisesta päättää Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani apurahatoimikunnan ehdotuksesta.


 Professori Hanneliuksen rahasto 2019

Rahastosta jaetaan yksi 1000 euron stipendi Insinööritieteiden korkeakoulun rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tai yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusalaan vuosina 2018 - 2019 suoritetusta hyvästä diplomityöstä, jolla on tieteellistä ja taloudellista merkitystä.

Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on hakijan nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, pankkitilin numero ja verotuskunta. Hakemuksessa tulee myös ehdottomasti mainita kaikki hakijalle viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyt apurahat tai stipendit ja niiden suuruus sekä mahdolliset vireillä olevat hakemukset. Useamman rahaston stipendejä haettaessa tulee jokaisen rahaston stipendille laatia oma hakemuksensa.

Hakemuksen liitteeksi: diplomityön valvojan lausunto työstä sekä mahdollinen puoltolausunto.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen; Aalto-yliopisto (Professori Hanneliuksen stipendirahasto/Harri Långstedt) PL 14100, 00076 AALTO 4.11.2019 klo 15.45 mennessä.
Lisätietoja stipendeistä antaa koordinaattori Harri Långstedt (puh. 050 413 8455).