Suomeksi | På svenska


Aalto University and its affiliates provide several activities, support functions and services for students  on Otaniemi campus. Aalto university has also a campus in Mikkeli.

Latest news, events and calls

  1. Opiskelijoiden ohje kampuksen käyttöön I Vistelse på campus: anvisningar för studerande | Instructions on campus use for students 20.05.2020
  2. Kesäbuusti 2020 Aalto Ventures Programin kesäkurssi | Aalto Ventures -programmets sommarkurs | Summer course by Aalto Ventures Program 20.05.2020
  3. Kandidaatintutkinnon sivuaineesta | Biämne i teknologie kandidatexamen 18.05.2020
  4. ENGin kandidaattiohjelman harjoittelukurssit uudistuvat 1.8.2020 alkaen | Praktikkurserna i kandidatnivå i ENG förnyas från och med 1.8.2020 18.05.2020
  5. Dean's summer letter for the ENG students 18.05.2020More news