Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun apuraha


Aalto ARTS Apuraha lakkautetaan vuodesta 2020 alkaen.

ARTS Apuraha on tarkoitettu tukemaan kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävää toimintaa Aalto-yliopistossa.

Apurahaa voivat hakea Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opiskelijat sekä henkilökunnan jäsenet. Aalto-yliopistolla työsuhteessa olevan henkilökunnan työtehtävien suorittamiseen liittyvät kulut suositellaan kuitenkin ensisijaisesti kattamaan laitoksen budjetista.

Apurahaa voi hakea esimerkiksi kotimaisiin jatko-opintoihin, tutkimushankkeiden ja näyttelyiden kuluihin, opinto- tai konferenssimatkoihin liittyviin kuluihin ja opinnäytetyön produktio-osuuteen liittyvien kulujen kattamiseen. Tohtorikoulutettavien osalta tuetaan ensisijaisesti väitöskirjaan hyväksyttäviä tutkimus- ja taideprojekteja. Väitöskirjan viimeistelyyn apurahaa voi hakea väittelyluvan saamisen jälkeen.

Apurahaa ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Laitehankintoihin
 • Palkkojen tai palkkioiden maksamiseen
 • Elinkustannusten kattamiseen
 • Väitöskirjan painatuskuluihin ja kielentarkastukseen. Painatustukea koskevat päätökset tehdään Arts Booksissa, ja kielentarkastusta koskevat päätökset laitoksilla.
 • Koulutusohjelmien kurssisisältöihin kuuluviin säännöllisesti toistuviin tapahtumiin ja matkoihin
 • Ulkomailla suoritettavaan vaihto-opiskeluun liittyviin kuluihin. Kyseiseen tarkoitukseen voi hakea Aallon kansainvälistymisapurahaa.

Apurahaa ei voida myöntää takautuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että apurahaa ei myönnetä mikäli haun kohteena oleva projekti tai matka on tullut päätökseensä ennen haun päättymispäivää.

Apurahojen jakamista koskevat päätökset tekevät varadekaanit Rasmus Vuori ja Turkka Keinonen. Valinnoissa painottuvat kansainvälinen tai kansallinen merkittävyys sekä vaikutus hakijan opintojen etenemiseen.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan sähköisesti oheisella lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/36C270F03B382A0B.par

Hakuajat ovat vuosittain 31.3., 9.9. ja 13.12. klo 15:00 mennessä. Jos viimeinen hakupäivä on lauantai tai pyhäpäivä, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä klo 15.00. Päätöksestä tiedotetaan noin kuukauden kuluttua hakuajan umpeutumisesta tällä sivustolla. Myönteisen päätöksen saaneille ilmoitetaan asiasta myös erillisellä sähköpostiviestillä.

Hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Ajankohtainen opintosuoritusote
 • Mikäli kyse on opinto- tai konferenssimatkasta, jossa hakijalla on oma esiintyminen, liitetään järjestäjän hyväksyntäkirje, konferenssiohjelma sekä tutkimuksen abstrakti.
 • Mikäli hakemuksellasi on puoltaja, hänen vapaamuotoinen puoltokirjeensä
 • Mikäli haun kohteena on opintomatka, tulee hakemukseen liittää matkan ohjelma. Lisäksi tulee mainita, kerryttääkö matka opintopisteitä.

Huomioithan hakiessasi seuraavat tärkeät seikat:

 • Hakemuksen puoltaja on vapaaehtoinen. Mikäli kuitenkin kyse on opinnäytetyöstä, tulee lomakkeessa olla puoltona opinnäytetyön ohjaajan tai valvojan allekirjoitus tai vapaamuotoinen puoltokirje.
 • Hakemuksessa tulee ilmoittaa paljonko hanke kerryttää opintopisteitä. Ensisijalla ovat hakijat, joiden opintopistekertymä on linjassa suoritettavan tutkinnon laajuuteen. 

 • Mikäli haun kohteena on tapahtuma tai näyttely, tulee hakemuksessa ilmoittaa, mikäli se on jurytettu tai kuratoitu.

Huomioithan, myös että hakijan vastuulla on huolehtia, että hakemus saapuu ajoissa ja että siinä on asianmukaiset liitteet. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Raportointi

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Muussa tapauksessa Aalto-yliopisto pidättää oikeuden periä apuraha takaisin.

Mikäli apurahan käyttökohteessa tapahtuu olennaisia sisällöllisiä muutoksia, tulee hakijan ilmoittaa asiasta pikimmiten saadakseen ohjeistus apurahan palauttamisesta. 

Apuraha raportoidaan oheisella lomakkeella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua apurahan käytön toteuduttua.

ARTS Apurahan raportointilomake.doc

Apuraharaporttiin liitetään skannatut kuitit tai vastaavat tositteet ja selvitys apurahan toteutuneista kuluista. Raportti liitteinen tulee olla pdf-muodossa, ja lähettää sähköpostitse sanna.tossavainen@aalto.fi.

Mikäli hyväksyttävien tositteiden määrä ei vastaa myönnettyä summaa, erotus tulee palauttaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle

Huomioithan ystävällisesti, että uutta apurahaa ei voi anoa ennen kuin edellisen apurahan käyttötilanne on raportoitu.

Yhteystiedot

Sähköposti: sanna.tossavainen@aalto.fi

____________________________________________________________________________________________________________________________

Aalto University School of Arts, Design and Architecture Scholarship


Aalto ARTS Scholarship will no longer be available in 2020.

Aalto University School of Arts, Design and Architecture Scholarships are awarded to support internationally and nationally significant projects and actions at Aalto University.

All attending degree students and staff members at Aalto University School of Arts, Design and Architecture are eligible to apply for the scholarship. It is, however, recommended that expenses for carrying out work-related activities of university personnel are covered directly from department budget.

Scholarships can be applied for example to cover expenses related to conferences, study-related travel, research projects, exhibitions or thesis production. For doctoral students prioritization is on research and art projects that will be accepted as part of the doctoral dissertation.


The decisions are carried out by Vice Deans Turkka Keinonen and Rasmus Vuori based on the national/international significance and the impact the project has on advancing the applicant’s studies.

Scholarships are not awarded for the following purposes:

 • Equipment purchases

 • Salaries or daily allowances

 • Living expenses

 • Language revision or printing expenses related to Doctoral Thesis. In case you are looking for financial support in printing expenses please contact Annu Ahonen at Arts Books. Decisions on supporting language revision are carried out at the departments.

 • Expenses related to recurring events that are part of study programmes’ regular course content

 • Exchange studies

 • To cover expenses related to projects that have occurred prior to application date

Applicant instructions

Annual application deadlines are 31.3., 9.9. and 13.12. at 3 pm.

In case the deadline is on Saturday or Sunday the applications should be submitted by the next weekday by 3 pm. To ensure that all applicants are treated equally, late applications will not be processed.

Please apply through our Webropol portal using the following link: https://www.webropolsurveys.com/S/36C270F03B382A0B.par2D.par

The application should contain the following attachments:

 • An up-to-date transcript of records

 • If you are applying for a conference in which you have an own performance, you should enclose an acceptance letter, conference programme and a research abstract

 • In case you have a referee (optional in all other cases than for supporting thesis production, see below) a reference letter should be enclosed

 • In case you are applying for a study-related trip, please enclose a study programme. Also, please remember to mention whether the travel will add to your study ECTS.

Please check that you have attached all the necessary attachments to your application. Unfinished applications will not be considered eligible.

Other important information

 • A referee is optional in most cases. However, if you are applying for support on thesis production, a referee is obligatory. In this case you should either ask the referee to sign the form, or send a reference letter to be enclosed to your application.

 • Please remember to clearly express the amount of study credits (ECTS) the project will earn you.

 • Please let us know whether you event or exhibitions is curated or juried.

 • The recipients will be informed of the awarded scholarship by email within one month from the deadline. The decision will also be announced at the end of this page.

Reporting

The scholarship has to be used for the purpose it was awarded to and reported within three months after the use of the scholarship.

In case there are substantial changes to the intended use of the scholarship, we are kindly asking the applicant to let us know with no delay.

In such cases the scholarship should be returned to Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

The report should include the report form, scanned receipts, and a detailed financial clarification of the used scholarship.

Report with all the relevant attachments should be delivered in pdf-format to sanna.tossavainen@aalto.fi.

In case the full amount of the scholarship is not reported adequately, the residue should be returned to Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

Please note that before a new scholarship can be applied, the use of awarded one has to be reported.

Contact

Email: sanna.tossavainen@aalto.fi


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apurahapäätökset / Scholarship decisions

ARTS Scholarship decision 13.12.2019.pdf

ARTS Scholarship decision 9.9.2019.pdf

ARTS Scholarship decision 31.3.2019.pdf

ARTS Scholarship decision 13.12.2018.pdf

ARTS Scholarship decision 9.9.2018.pdf

ARTS Scholarship decision 31.3.2018.pdf

ARTS Scholarship decision 13.12.2017.pdf

ARTS Scholarship decision 9.9.2017.pdf

ARTS Scholarship decision 31.3.2017.pdf