Fulbright - Technology Industries of Finland Grants

Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelmasta rahoitetaan vuosittain 2-3 stipendiä teknologiateollisuuden edustamien toimialojen elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus) kehitystä tukeviin maisteri- ja tohtoritason opintoihin tai tohtorintutkinnon jälkeiseen tutkimukseen Yhdysvalloissa. Soveltuvia aloja ovat mm. tekniikka, luonnontieteet ja kauppatieteet. Myös soveltuvat hankkeet esimerkiksi humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta ovat mahdollisia. Stipendikausi on pituudeltaan yksi lukuvuosi.

Maisteri- ja tohtoritason opiskelijoiden stipendi on suuruudeltaan 35 000-50 000 USD ja postdoc-tutkijoiden stipendi enimmillään 36 000 USD. Stipendin lisäksi ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita, mm. vakuutus, vapautus viisumimaksuista sekä henkilökohtaiset neuvontapalvelut. Stipendiohjelman rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Fulbright Center.

Hakuaika lukuvuodelle 2012-2013 päättyy 27.7.2011 kello 10.00 Suomen aikaa.

Stipendiohjelman tarkempi kuvaus, hakuedellytykset ja -ohjeet ovat esitetty alla olevissa linkeissä. Tutustu niihin huolellisesti. Fulbright Center käsittelee ainoastaan kaikki hakuaikaan mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset. Käytä oheista tarkistuslistaa hyödyksesi.

http://www.fulbright.fi/index2.php?lang=fi&m=3&id=1104