Perustieteiden korkeakoulu julistaa Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten haettavaksi Yritystoiminnan tukirahaston palkinnot tunnustuksena kasvuyrittäjyyttä edistävistä opintojaksoista, kasvuyrittäjyyttä edistävistä opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten aloitteista/toimista sekä kasvuyrittäjyysjulkaisuista.

 

Yritystoiminnan tukirahaston palkinnon tarkoituksena on tekniikan alan opetukseen ja tutkimukseen perustuvan opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyyden kehittäminen ja tukeminen.

 

Palkintoa voi ehdottaa toiselle henkilölle tai hakea itselleen. Vapaamuotoisen ehdotuksen tai hakemuksen tulee sisältää perustelut palkinnon saamiseksi ja kuvaus opintojaksosta, aloitteesta/toimesta tai julkaisusta. Lisäksi tulee mainita palkintoehdokkaan ja ehdottajan puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Lähetettyjä ehdotuksia ja hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta.

 

Palkinnon maksamista varten tarvitaan myös seuraavat tiedot: Ehdokkaan virallinen nimi, henkilötunnus, pankkitilin IBAN-tilinumero ja verotuskunta. Palkittavien valintaan vaikuttavat myös kaikki hakijalle viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyt apurahat tai stipendit ja niiden suuruus sekä mahdolliset muut vireillä olevat palkinto- tai apurahahakemukset.

 

Jos haet palkintoa itsellesi, liitä edellisessä kappaleessa mainitut tiedot jo hakemukseen. Jos ehdotat palkintoa jollekulle muulle, pyydämme nämä tiedot tarvittaessa ehdokkaalta itseltään.

 

Kirjalliset ehdotukset ja hakemukset toimitetaan Perustieteiden korkeakoulun tohtoriohjelman postilaatikkoon, TUAS-talo,
1 krs., huoneen 1161 vieressä, Maarintie 8, 02150 Espoo ti 31.10.2017 klo 15.45 mennessä. Lisätietoja palkinnosta antaa Kalle Airo, kalle.airo@aalto.fi, gsm 050 409 6241.