Master´s thesis in REC - starting and topic:

Start defining your topic. When doing it is suggested to consider the following aspects

 • What am I interested in? What would I like to learn about more?
 • What kind of research methods would I like to use (qualitative, quantitative etc)? What kind of limitations does this set for the topic (e.g. in terms of availability of data).
 • Am I doing the thesis independently or am I doing it for a company? If you are doing your thesis for a company, discuss the topic and timetable with your employer.

After these contemplations, you should already have some broad idea of your prospective thesis topic.
After this, read a bit of academic literature (journal articles) to find and confirm that there is a research gap.
Also check that the exact same topic has not been addresses in a Master’s thesis recently. If it has, check the thesis and confirm that your planned contribution is different from the earlier work.

Contact your supervising professor to discuss your thesis and topic. The professors at the department will help you find the right supervisor. Here you find also information about research fields of the Department of Built Environment.

You have to apply for the topic of your thesis.

If needed, check if there is any additional support offered by Language Center for writing your thesis:

More information and Instruction on starting and applying for topic in the Master's Programme in REC

Master's thesis

 Suomeksi

Diplomityö on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, johon kuuluu kirjallisen työn lisäksi kypsyysnäyte ja esittelytilaisuus. Diplomityö on luonteeltaan soveltava tieteellinen tutkimus, joka tehdään maisteriohjelman syventäviin opintoihin liittyvästä aiheesta. Diplomityön keskeisenä tavoitteena on alalle relevantin ongelman ratkaiseminen olemassa olevaa tieteellistä tietoa hyväksikäyttäen sekä hyvää tutkimustapaa noudattaen.

Aiheen hakeminen

 1. Tutustu diplomityöohjeeseen
Diplomityöohje suomeksi (pdf) ja engalnniksi (pdf).
 2. Käytä aiheen etsinnässä apuna ohjelmasi aihepankkia

Jos teet diplomityösi toimeksiantona yritykselle, voit käyttää asiasta sopimiseen valmista sopimusmallia. Mallipohja ja sen soveltamisohje löytyvät täältä.

 3. Keskustele valvojasi kanssa ja pyydä häneltä kirjallinen hyväksyntä diplomityösi aiheelle
Kirjallisessa hyväksynnässä voit käyttää mallipohjaa tai sopia asiasta sähköpostitse. Sähköpostista tulee käydä ilmi diplomityön aihe työn kielellä. Diplomityön valvojan tulee kuulua Aalto-yliopiston johtosäännön 16 §:ssä tarkoitettuun professorikuntaan. Erityisestä syystä valvojana voi dekaanin päätöksellä toimia myös korkeakoulun muu professori tai lehtoriurajärjestelmään nimitetty yliopistonlehtori tai vanhempi yliopistonlehtori. Työn ohjaajaksi nimettävältä henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Valvoja voi tarvittaessa toimia myös diplomityön ohjaajana.
 4. Hae aihetta eAge-järjestelmässä
Lomake aihehakemukseen löytyy eAgesta ja liitteeksi tarvitset valvojan hyväksynnän. Liitä hakemukseen myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jos sitä ei ole aiemmin hyväksytty. Hakemuksen palautuspäivät löytyvät kohdasta aikataulut. Voit hakea aihetta, kun olet suorittanut vähintään 60op ylemmän tutkinnon opintoja. Koulutusneuvosto vahvistaa työllesi aiheen, kielen, valvojan ja ohjaajan(t). Jos jokin näistä muuttuu, sinun tulee hakea aihetta uudelleen. Voit kuitenkin muokata hieman otsikkoasi lopulliseen työhön, kun aihe pysyy samana. Koulutusneuvoston päätös ilmoitetaan eAge-järjestelmässä kokouksen jälkeen. Hyväksytty aihe on voimassa vuoden. Huomioithan, että diplomityön aihetta ja valmista diplomityötä ei voida hyväksyä samassa koulutusneuvoston kokouksessa.

Diplomityön kirjoittaminen

 1. Osallistu ohjelmasi / Kielikeskuksen järjestämään seminaariin
Jos ohjelmallasi ei ole diplomityön kirjoittamiseen seminaaria, niin tutustu kielikeskuksen tarjoamiin kursseihin. Seminaareihin osallistuminen on vapaaehtoista.
 2. Diplomiyön arviointikriteerit

Tutustu diplomityön arviointiohjeeseen suomeksi (pdf) ja englanniksi (pdf).

 3. Palauta valmis diplomityö Turnitin -järjestelmään ja valvojallesi
Turnitin -järjestelmällä tarkistetaan tekstin alkuperäisyys. Löydät tietoa Turnitinin järjestelmtästä täältä ja tarkempia ohjeita Turnitinin käyttöön löytyy täältä. Valvoja tarkistaa Turnitin-raportin ja antaa työllesi julkaisuluvan.
 4. Sovi valvojasi kanssa diplomityön esittelytilaisuudesta

Diplomityön esittely tulee olla suoritettu ennen diplomityön hyväksymishakemuksen täyttämistä ja sen tulee olla hyväksytty ennen koulutusneuvoston kokousta, jossa diplomityö hyväksytään.

 5. Sovi valvojasi kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta

Diplomityön kypsyysnäyte tulee olla suoritettu ennen diplomityön hyväksymishakemuksen täyttämistä ja sen tulee olla hyväksytty ennen koulutusneuvoston kokousta, jossa diplomityö hyväksytään. Kypsyysnäytteen sisällöllisen tarkistuksen tekee valvova professori ja se on pakollinen suoritus. Mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa jo tekniikan kandidaatin tutkintoa tai muuta alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä, hänen ei tarvitse osoittaa kielitaitoa enää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä kirjoittamassaan kypsyysnäytteessä.

Diplomityön hyväksyttäminen

 1. Hae diplomityön hyväksymistä ja arvostelua eAge-järjestelmässä
Hakemuslomake löytyy eAgesta. Hakemukseen tulee liittää valmis diplomityö pdf/A –muodossa. Ohjeen pdf/A –tiedoston tekemiseen löydät täältä. Huomaathan, että eAge -tallennusta tehdessä tulee varmistaa, että järjestelmään tulee arkistoitua opinnäytteen lopullinen ja viimeistelty versio PDF/A -tiedostomuodossa, johon kaikki tarvittavat korjaukset on tehty. Sen jälkeen kun eAgen kautta lähetetty, hyväksytty opinäyte on saapunut Aaltodociin, ei sen PDF/A -tiedostoon voi enää tehdä korjauksia, eikä tiedostoa voi vaihtaa.


Hakemuksen palautuspäivät löytyvät kohdasta aikataulut. Huomaathan, että aikarajat ovat sitovat. Mikäli palautuksia sekä todistushakemusta ei tehdä aikarajojen puitteissa, siirtyy valmistuminen automaattisesti seuraavaan valmistumispäivään. Koulutusneuvoston päätös ja valvojan lausunto ilmoitetaan sinulle eAgessa kokouksen jälkeen.
 2. Kun haluat valmistua, jätä todistushakemus eAge-järjestelmään
Jos kaikki opintosi on suoritettu, voit jättää todistushakemuksen eAge -järjestelmään samaan aikaan diplomityön hyväksymishaemuksen kanssa. Lisätietoa valmistumisesta löytyy sivun vasemmasta reunasta kohdasta Graduation.

Aikataulut

 Aikataulu
Huomioithan, että diplomityön aihe ja diplomityö hyväksytään koulutusneuvoston kokouksessa. Kokousten välissä olevat valmistumispäivät on tarkoitettu kandiksi valmistuville ja niille maisterivaiheen opiskelijoille, joiden diplomityö on hyväksytty aiemmin. Diplomityön  aihetta  ja  valmista  diplomityötä  ei  voida  hyväksyä  samassa koulutusneuvoston kokouksessa. Huomaathan myös, että aikarajat ovat sitovat. Mikäli palautuksia sekä todistushakemusta ei tehdä aikarajojen puitteissa, siirtyy valmistuminen automaattisesti seuraavaan valmistumispäivään.

Kevät- ja syyslukukausi 2020

Hakemusten viimeinen palautuspäivä,

Todistukseen tuleva virallinen valmistumispäivä,

Kaikki suoritukset oltava rekisterissä (ma)

Insinööritieteiden korkeakoulun koulutusneuvosto   (ma)Dekaani myöntää tutkinnon (ti)Todistusten jakotilaisuus  (ke) klo 16.00
31.12.2019 (ti)20.1.21.1.4.3.2020
27.1.2020-11.2.4.3.2020
24.2.202016.3.17.3.10.6.2020
30.3.2020-14.4.10.6.2020
27.4.202018.5.19.5.10.6.2020
25.5.202015.6.16.6.18.11.2020
29.6.2020-14.7.18.11.2020
31.7.2020 (pe)17.8.18.8.18.11.2020
31.8.2020-15.9.18.11.2020
28.9.202019.10.20.10.18.11.2020
26.10.2020-10.11.18.11.2020
23.11.202014.12.15.12.Keväällä 2021
31.12.2020Tammikuu 2021Tammikuu 2021Keväällä 2021Avuksi

Diplomityön muotoiluohje (suomeksi ja englanniksi)

Mallipohja (vain suomeksi pdf, word)

Tiivistelmät (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi)

Diplomityön sähköinen versio ja julkaiseminen verkossa

Kaikki hyväksytyt diplomityöt metatietoineen arkistoidaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Metatiedoilla tarkoitetaan tallentamisen yhteydessä kirjattavia työtä koskevia tietoja, esimerkiksi diplomityön nimeä, työn kieltä, avainsanoja ja ohjaajaa. Voit diplomityötä tallentaessasi määritellä, haluatko sen ja/tai työn metatietojen olevan myös julkisesti saatavilla Aaltodoc-julkaisuarkiston kautta. Työn tiedot ja PDF/A-tiedostot löytyvät myös INSSI-tietokannan kautta.

Julkaisupäivää voi halutessaan siirtää enintään yhdellä (1) vuodella hyväksymispäivämäärästä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi muiden julkaisujen, patenttihakemusten tai yrityssalaisuuksien vuoksi diplomityötä ei ole pakko julkaista heti. Huomaa kuitenkin, että työ on tästä huolimatta julkinen opinnäyte, jonka sähköinen kappale on luettavissa Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksessa.


Jos sinulla tulee kysyttävää ota yhteyttä:

• AAE, EEN, ISEE, SELECT: Sanni Valkeapää (sanni.valkeapaa@aalto.fi)
• MEC, NMME, Cold Climate: Helena Suonsilta (helena.suonsilta@aalto.fi)
• GIS, REC, SPT, CS, USP, Cold Climate: Virpi Ojala (virpi.ojala@aalto.fi)
• GEO, CIV, WAT, EMMEP: Harri Långstedt (harri.langstedt@aalto.fi)


The master’s thesis is a 30-credit entity that includes not only the written thesis but also the maturity essay and presentation. The master’s thesis is a piece of applied research and it shall be written on a topic related to the advanced studies of the degree programme. The key goal of the master’s thesis is solving a problem relevant to the field of study based on existing scientific knowledge in compliance with the principles of responsible conduct of research.

Apply for a master’s thesis topic

 1. Familiarise yourself with the Master’s Thesis Guidelines

Master's thesis guidelines in English (pdf) and in Finnish (pdf).

 2. Choose a topic for your thesis with the help of the master’s thesis ‘topic bank’ of your programme

If you are doing your master’s thesis for a company, you can use the agreement template. For the template and related instructions see aalto.fi..

 3. Discuss your thesis topic with supervisor and obtain his or her written approval for it

You can apply for approval either by filling in the topic agreement template (docx) or by email. In the latter case, the email must contain the topic of the thesis in the language of the thesis. Please note that the master’s thesis supervisor shall be one of the professors of Aalto University as defined in Section 16 of the Aalto University Bylaws. For special reasons and by decision of the dean, the thesis supervisor may also be another professor, university lecturer, or senior university lecturer of the school. The person designated as the thesis advisor is required to hold a master's degree. Supervisor can also be your advisor if needed.

 4. Submit your application for the thesis topic in the eAge system

Submit your application for the thesis topic in the eAge system (online form) and attach the supervisor’s approval to the application. If you haven't accept your personal study plan (PSP) before, you need to attached it also to the application. You can find the submission deadlines under timetable. You can apply for a topic when you have earned a minimum of 60 credits towards the master’s degree. The topic and language as well as the thesis supervisor and thesis advisor(s) for the thesis are approved by the degree programme committee. If any of the above details change, you will have to submit a new topic application to the committee. Submitting a new application is not necessary, however, if you only make minor changes to your final thesis title as long as the topic itself does not change. You will be notified of the degree programme committee decision through the eAge system after the committee meeting. The topic will be valid for one year as of its approval. It should be noted that the topic for the master’s thesis and the completed master’s thesis cannot be approved at the same meeting of the degree programme committee.

Writing your thesis

 1. Attend the master’s thesis seminar

Attend the master’s thesis seminar, if one is organised by your programme or the Language Centre. Participation in seminars is voluntary.

 2. Evaluation criteria

Familiarise yourself with the guidelines for master's thesis evaluation in English (pdf) and in Finnish (pdf).

 3. Submit your master’s thesis in its final form to the Turnitin system and to your supervisor

Submit your master’s thesis in its final form to the Turnitin system which checks the text for originality. Please find more information about Turnitin and more details at Turnitin guidelines. Your thesis supervisor checks the Turnitin report and grants you the permission to publish.

 4. Agree with your supervisor upon the master's thesis presentation

The presentation must be completed before you can file an application for the approval of the thesis, and it must be approved before the degree programme committee meeting where your thesis is to be approved.

 5. Agree with your supervisor upon the maturity essay

The maturity essay must be completed before you can file an application for the approval of the thesis, and it must be approved before the degree programme committee meeting where your thesis is to be approved. The contents of the maturity essay are reviewed by the thesis supervisor. While the essay is a compulsory part of the degree, students who have already demonstrated their language proficiency in a maturity essay for a Bachelor of Science (Technology) or for another bachelor’s degree are not required to demonstrate it again for the master's degree.

Evaluation and approval of the Master's thesis

 1. Apply for the approval of your master’s thesis in the eAge system

Apply for the approval of your master’s thesis in the eAge system. Attach your final master’s thesis to the application in PDF/A format. Instructions on creating the PDF/A file. Please make sure that the thesis which you are going to store into the eAGE system is the final and corrected version of the thesis in PDF/A format. The PDF/A file of the thesis cannot be corrected or changed after the approved thesis has arrived in Aaltodoc.

You can find the submission deadlines under timetable. Please note that the deadlines are absolute. If you do not submit the documents and request the degree certificate by the deadlines given, your graduation will be automatically postponed to the next possible date of graduation. The decision of the degree programme committee and the statement of the thesis supervisor will be communicated to you via eAge after the relevant committee meeting.

 2. When you wish to graduate, submit a request for the degree certificate via eAge

If you have compleated all your studies, you can submit an electronic request for the degree certificate at eAge in same time with your application for the approval of your master's thesis. You can find more information under 'Graduation'.

Timetable

 Timetable

Please note that master's thesis topic and master's thesis are approved by the degree programme committee. The graduation dates between the meetings are intended for bachelor's degree students and those master's degreee students who have already approved their master's thesis. The topic for the master’s thesis and the completed master’s thesis cannot be approved at the same meeting of the degree programme committee. Please note that the deadlines are absolute. If you do not submit the documents and request the degree certificate by the deadlines given, your graduation will be automatically postponed to the next possible date of graduation.

2020

Deadline for applications,

Official date of graduation printed on the certificate,

Deadline for entry of all credits into Oodi (Mon)


Degree programme committee (Mon)

Date of degree award by Dean (Tue)

Graduation ceremony (Wed) 16:00 o´clock
31.12.2019 (Tue)20.1.202021.1.4.3.2020
27.1.2020-11.2.4.3.2020
24.2.202016.3.17.3.10.6.2020
30.3.2020-14.4.10.6.2020
27.4.202018.5.19.5.10.6.2020
25.5.202015.6.16.6.18.11.2020
29.6.2020-14.7.18.11.2020
31.7.2020 (Fri)17.8.18.8.18.11.2020
31.8.2020-15.9.18.11.2020
28.9.202019.10.20.10.18.11.2020
26.10.2020-10.11.18.11.2020
23.11.202014.12.15.12.Spring 2021
31.12.2020January 2021January 2021Spring 2021Templates

Thesis style guide (Finnish, English)
Thesis template (only in Finnish, pdf, word)
Abstract templates (Finnish, Swedish, English)

Electronic version of the master's thesis and online publishing

All approved Aalto University master’s theses and their metadata are stored in the Aaltodoc publication archive. The metadata refers to the thesis-related data saved when submitting the thesis to the archive, including the name of the master’s thesis, language of the thesis, keywords, and thesis advisor. In connection with the submission, you can define whether you want the thesis and/or its metadata to be available to the public through the Aaltodoc publication archive. The thesis metadata and the PDF/A files are found also in the INSSI database.

The publication of the thesis may be postponed by a maximum of one (1) year as of its date of approval. This means that the thesis does not have to be published immediately if delaying the publication is necessary due to, for instance, other publications, patent applications, or trade secrets. It should be noted, however, that all theses are public documents that can be freely viewed in electronic format at the Aalto University Harald Herlin Learning Centre.


With any questions related to the process and the applications, please contact:
• AAE, EEN, ISEE, SELECT: Sanni Valkeapää (sanni.valkeapaa@aalto.fi)
• MEC, NMME, Cold Climate: Helena Suonsilta (helena.suonsilta@aalto.fi)
• GIS, REC, SPT, CS, USP, Cold Climate: Virpi Ojala (virpi.ojala@aalto.fi)
• GEO, CIV, WAT, EMMEP: Harri Långstedt (harri.langstedt@aalto.fi)

Presenting your master’s thesis (Real Estate Economics - REC)

 Presenting master's thesis (REC)
The presentation of a master’s thesis should shortly include:
 • What was researched (the research question)
 • How the research was made (the data and methods of the study)
 • What was found (the results of the research as a summary)
 • What did you learn

Please see timetable for approval and evaluation of the master's thesis.

Two alternative ways to present master’s thesis:

A.  Video presentation (Youtube, Vimeo or other)

 • Video presentation of 5-10 minutes
 • Including approximately 5-7 powerpoint slides
 • Aalto University, the advisor and supervisor must be shown in the video (spoken or in the powerpoint slides)
 • Send the link of the video to the supervisor of your Master’s Thesis and to Virpi Ojala (virpi.ojala@aalto.fi) at latest by the deadline for the applications.

The video must be on public display at least until the approval of the Master Thesis

B. Presentation event

Presentation dates and times, room 331 (Otakaari 4, 3rd floor):

DateTimeProfessor in charge
3.12.201810.00-12.00Professor Seppo Junnila
14.1.201911.00-13.00Professor Kauko Viitanen
25.2.201910.00-12.00Professor Ari Ekroos
15.4.201910.00-12.00Professor Heidi Falkenbach
3.6.201910.00-12.00Professor Seppo Junnila

Maturity test (Real Estate Economics - REC)

 Maturity test (REC)

General:

No questions for maturity test will be provided separately. The student will formulate the heading from the subject matter of his/her Master’s Thesis.

Student:
Compile max. two (2) pages compact essay of the central subject matter of your Master’s Thesis. Formulate the heading by yourself and write an essay of the topic (maturity test).

Send maturity test in a pdf form and fill maturity test form to the supervising professor as email attachments (cc Virpi Ojala virpi.ojala@aalto.fi). Please fill also the information of Master’s Thesis and maturity test in kypsyysnäytelomake (in Finnish) maturity test form (In English) although it is said in the form that instructor or supervisor will fill them in (“Room” part can be leaved empty).

If the maturity test has been done in association with the Bachelor’s Thesis, tick the box (in the part ACCEPTANCE).
.