Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3036

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi ja englanti

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Pietari Koskinen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: ELOn opiskelijat, Aalto ARTS opiskelijat, Taideyliopiston opiskelijat, Aalto-yliopiston muut opiskelijat

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat ja hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille:

  • kevään haku: 15.5.-31.5.2017
  • syksyn haku: Huom. Sivuaineeseen ei oteta uusia opiskelijoita syksyn 2017 hauissa eli ei hakua syksyllä 2017.
  • Hakuohjeet 2017-2018

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1-2 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan digitaalisessa muodossa muiden hakuasiakirjojen yhteydessä tai postitse hakuajan sisällä elokuvataiteen opintokoordinaattorille. 

Valintakriteerit: hakijan motivaatio ja taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso.

Kiintiöt ja rajoitukset: Kerronnan ja dramaturgian sivuainepaikkamäärä on kaksitoista (12) opiskelijaa. Paikat jakautuvat seuraavasti: ELO:n omat opiskelijat (9), muut opiskelijat (3).

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisuellt berättande och dramaturgi, Audiovisual Storytelling and Dramaturgy

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ja täydentää oman pääaineensa ymmärrystä sivuainekokonaisuuden kautta. Opiskelija oppii hallitsemaan dramaturgian peruskäsitteistön sekä soveltamaan dramaturgiaa elokuvan audiovisuaalisessa kerronnassa. Opiskelija saa valmiudet ohjata näyttelijää fiktiivisessä elokuvassa. Opiskelija oppii analysoimaan ja käyttämään elokuvan ja television audiovisuaalisia tyylikeinoja ja kerrontametodeja.

Sivuaineen sisältö

Sivuainekokonaisuus on sisältöpainotteinen ja se sisältää myös kirjallisia osuuksia. Kokonaisuus rakentuu käsikirjoituksen, ohjauksen, leikkauksen, dokumentaarisen elokuvan, kuvauksen, äänisuunnittelun ja tuotannon kursseista. Kokonaisuus rakennetaan dramaturgian ja käsikirjoituksen, näyttelijä ja kamera, elokuva-analyysin, elokuvateorian ja elokuvahistorian, kuvasuunnittelun, äänisuunnittelun ja dokumentaarisen ilmaisun peruskursseista.

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15-25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen rakenne

Sivuaineen rakenne suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.