Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3041

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Ensisijaisesti Aalto ARTSin ja ELOn opiskelijat

Haku:

Sivuaineen hakuajat Aalto-yliopiston opiskelijoille:

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Kiintiöt ja rajoitukset: Enintään 2 opiskelijaa lukuvuodessa (kiintiö 0-2). Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Filmklippning, Film Editing

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle kehittyy käsitys elokuvaleikkauksen tehtävistä elokuvan tuotantoprosessissa ja elokuvaleikkauksen perusteista.

Sivuaineen sisältö

Opinnot sisältävät kuvakerronnan teoriaa ja käytäntöä niin fiktiivisen, dokumentaarisen kuin animaatioelokuvankin osalta.

Sivuaineen sisältö räätälöidään opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Muille kuin elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoille suositellaan taustoittavaksi kurssiksi kokonaisuutta Assosioiva kuvakerronta, joka on osa kurssia Elokuvailmaisu 2.

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Fiktioleikkaus


ELO-C3001

Fiktioleikkaus 1, dialogi

2

ELO-C3002

Fiktioleikkaus 2, dialogin leikkausharjoitukset

2

ELO-C3003

Fiktioleikkaus 3, toiminta ja suspense

2

ELO-C3004

Fiktioleikkaus 4, toiminta ja suspense, leikkausharjoitukset

2

ELO-C3005

Fiktioleikkaus 5, liike ja näkökulma

2

ELO-C3008

Animaation perusteet

1-2

Dokumentaarinen leikkaus


ELO-C3012

Havainnoiva tyyli dokumentaarisessa elokuvassa

1-3

ELO-C3010

Historia ja muisti 1

2-4

Tekniikka


ELO-C3013

AVID 1

1

ELO-C3014

AVID 2

1

ELO-C3049

Adobe Premiere/Photoshop/After Effects

1-3

Tutkimuksellinen ajattelu


ELO-C3017

Fiktioelokuvan leikkausanalyysi

3

ELO-C3018

Dokumentaarisen elokuvan leikkausanalyysi

2-4

ELO-C3019

Kirjatentti 1 (leikkaus)

3

eLO-C3020

Kirjatentti 2 (leikkaus)

4

ELO-C3021

Kirjatentti 3 (leikkaus)

4

ELO:n ulkopuolisille opiskelijoille tarjottava kurssi

ELOn ulkopuolisille sivuaineopiskelijoille suositellaan kokonaisuutta Assosioiva kuvakerronta, joka on osa kurssia Elokuvailmaisu 2.

ELO-C3037

Assosioiva kuvakerronta

3