Koodi: ARTS3071

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Rauno Ronkainen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Ensisijaisesti Aalto ARTSin ja ELOn opiskelijat

Haku:

Sivuaineen hakuajat Aalto-yliopiston opiskelijoille:

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Kiintiöt ja rajoitukset: Enintään 2 opiskelijaa lukuvuodessa. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Esitiedot: Ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Cinematography, filmfotografi

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset perusvalmiudet elokuvauksen tekniikoista ja elokuvaajan tehtävistä elokuvan ja tv:n tuotantoprosesseissa.

Sivuaineen sisältö

Elokuvaajan työhön perehdytään opiskelemalla ja tenttimällä alan kirjallisuutta, pienimuotoisissa harjoitteissa sekä ammattitekniikkaa käsittelevissä harjoituksissa. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Opinnot sisältävät elokuvauksen teoriaa ja käytäntöä sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan osalta.

Sivuaineen sisältö räätälöidään opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Tekniikka


15

ELO-C4001

Kameratekniikka ja workflow

3

ELO-C4018

Henkilövalaisu

2

ELO-C4019

Studiotyö

3

ELO-C4020

Värimääritys 1

1

ELO-E4014

Liikkuva kamera ja erikoiskalusto (MA)

3

ELO-C4024

Digitaalinen elokuvaus 1

3

Tutkimuksellisuus


3

ELO-C4012

Kirjatentti 5 C's of Cinematography

1

ELO-C4023

Kirjatentti: Cinematography Theory and Practice

2

Metodiikka


4

ELO-C4005

Kuvaajavierailut

2

ELO-C4021

Tekstistä kuviksi

2

Sivuaineen harjoitustutkielma
Vain sivuaineopiskelijoille yksilöllisesti suunniteltu kokonaisuus

ELO-C4017

Elokuvauksen harjoitustutkielma

 3