Sivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3062

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Mikael Rinne

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aallon tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille, lukuun ottamatta energia- ja ympäristötekniikan pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Geoengineering –ohjelmaan (GEO). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirryttäessä GEO-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Geobyggande; Geoengineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuaineen pakolliset opinnot

15

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

5

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot

10

Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy.

ENY-C2002

Energia ja ympäristö5

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka  5

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling5

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

YYT-C2001

Hydrologian ja hydrauliikan perusteet

5

YYT-C3001

Management of environmental data and information

5