Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30100
Laajuus: 24 op
Kieli: Suomi
Vastuuopettaja: Henrika Franck
Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet 2017-2018

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.
Kiintiöt ja rajoitukset: Korkeintaan 5 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta lukuvuonna 2017-18. Syyskuun 2017 haussa lukuvuoden 2017-18 kiintiöstä jäljellä 1 paikka.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta; perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
  • kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa työelämän tarpeisiin.

Sivuaineen rakenne

Sivuopintokokonaisuuden alussa tulee suorittaa Johtamisen perusteet -opintojakso (21A00110 tai 21A00210) ennen muiden johtamisen kurssien suorittamista tai samanaikaisesti ensimmäisen kurssin kanssa.

1) Korvaa kurssin 21C00100 Liiketoiminta ja strategia

2) Korvaa kurssin 21C00200 Johtajuus organisaatiossa

3) Korvaa kurssin JOIN-C7002 Design + Business