Koodi: CHEM3016

Laajuus: 20–25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Kari Laasonen

Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille lukuun ottamatta kemiantekniikan opiskelijoita. Suorittamalla sivuaineen opiskelija voi saavuttaa riittävät kemian taidot jatkaa opintojaan kemian tekniikan korkeakoulun DI-pääaineissa.                                                

Haku: Lukuvuosi 2017–2018: s-postitse heli.jarvela@aalto.fi, 1.9. mennessä, hakemuksen liitteeksi HOPS

Kiintiöt ja rajoitukset: max 10 opiskelijaa

Esitiedot: -

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Kemi, Chemistry

Sivuaineen sisältö

Sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy luento- ja teoriaopetusta, laskuharjoituksia ja ryhmissä tehtäviä laboratoriotöitä. Opiskelija voi kurssivalinnoillaan painottaa sivuaineen sisältöä siten, että pää- ja sivuaine täydentävät toisiaan parhaalla tavalla.

Oppimistavoitteet

Sivuaineen suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät aineen rakennetta ja kemiallisia reaktioita sidostasolla ja tuntevat kemiallisen rakenteen yhteyksiä aineominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen. He osaavat kuvata reaktiokinetiikkaa ja ainetasapainoja matemaattisesti termodynamiikan periaatteita noudattaen. Opiskelijat omaksuvat turvallisen kokeellisen työskentelytavan ja oppivat täsmälliseen työskentelyyn laboratoriossa.

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Suositeltu suoritusaika

Kaikille yhteiset opinnot

5


CHEM-A1200

Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen*

5

1. syksy/I-II

Valinnaiset opinnot

15–20


Lisäksi opiskelijan on valittava vähintään yksi seuraavista kursseista siten, että sivuaineen haluttu laajuus täytyy.

CHEM-A1210

Kemiallinen reaktio51. kevät/IV-V

CHEM-A2250

Fysikaalinen kemia Bio-IT:lle5

2. syksy (1. syksy)/I-II

CHEM-A1310

Biotieteen perusteet

5

1. kevät/III-IV

CHEM-C2210

Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi

5

2. kevät (1. kevät)/III-IV

CHEM-C2220

Orgaanisen synteesin perusteet

5

2. kevät/III-IV

CHEM-C2230

Pintakemia

5

2. kevät (1. kevät)/IV-V

* Jos opiskelijan aiempiin opintoihin kuuluu kurssi CHEM-A1250 Kemian perusteet, opiskelija suorittaa kurssin CHEM-A1200 sijaan kurssit CHEM-A1260 Kemian perusteet II sekä CHEM-A1620 Näkökulmia ympäristöasioihin.

HUOM!! Sivuaineeseen kuuluu pakollinen työturvallisuusosuus. Työturvallisuus osuus koostuu kahdesta 3 h luennosta + tentistä syksyn I-periodin 1. viikolla. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan sivuaineeseen valituille. Opiskelijoilla oletetaan olevan laboratoriotyötakki sekä suojalasit. Tarvittaessa opiskelija voi osallistua yhteistilaukseen. Lisätietoja yhteistilauksesta sivuaineoikeuden vahvistamisen yhteydessä.