Sivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3046

Laajuus: 25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Jarkko Niiranen

Kohderyhmä: Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Kone- ja rakennustekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijat hakevat sisäisen liikkuvuuden haun kautta, ks Hakuohjeet 2017-2018

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Maskin- och byggnadsteknik; Mechanical and Structural Engineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset kurssit

15


KJR-C2004

Materiaalitekniikka (*

5

III-IV

KJR-C2005

Tuotesuunnittelu

5

I

KJR-C2006

Tuotantotekniikka

5

III

Valinnaiset opinnot

10


Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

IV

KRJ-C2001

Kiinteän mekaniikan perusteet

5

IV-V

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V

KON-C3001

Koneenrakennustekniikka A

5

I-II

KON-C2003

Koneenrakennustekniikka B (**

5

I-II

KON-C3002

Koneenosien suunnittelu

5

IV-V

KON-C3004

Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt

5

I-II

MEK-C3001

Kuljetusvälinetekniikka

5

V

RAK-C3003

Tietoyhdennetty rakentaminen

5

IV-V

RAK-C3004

Rakentamisen tekniikat

5

I-II

*) *) Mikäli opiskelijan pääaine on Energia- ja ympäristötekniikka ja sivuaine Kone- ja rakennustekniikka hän voi sijoittaa kurssin KJR-C2004 Materiaalitekniikka joko pääaineeseen tai sivuaineeseen ja täydentää pää- tai sivuainettaan yhdellä kyseisen aineen valinnaisella kurssilla.

**) Muiden kuin ENG-koulun opiskelijoille vaihtoehtona KON-C3001:lle, jos ENG-A1001 Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä tai vastaavaa kurssia ei ole suoritettu.