Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30510

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: apulaisprofessori Hanna Silvola

Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet 2017-2018

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: Korkeintaan 20 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta luvuonna 2017-18. Syyskuun 2017 haussa lukuvuoden 2017-18 kiintiöstä jäljellä 19 paikkaa.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopintokokonaisuus antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Sivuaineen rakenne

1) Esitietovaatimuksena Kirjanpito ja Johdon laskentatoimi I