Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ40601, BIZ40602

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: professori Juhani Vaivio

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

 A. Opiskelijat, joilla kandidaatin tutkinnossa ei ole laskentatoimen sivuopintokokonaisuutta eikä laskentatoimea erikoistumisalueena (BIZ40602)

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopintokokonaisuus antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Opintokokonaisuuden rakenne 24 op


Yksi seuraavista:

1) Esitietovaatimuksena Kirjanpito

*) Jos kurssit Kirjanpito ja Johdon laskentatoimi I kuuluvat opiskelijan vanhaan kandidaatin tutkintoon, ne voi korvata kahdella seuraavista kursseista: 22C00500 Tilintarkastus, 22C00600 Sisäinen tarkastus ja ATK-avusteinen tarkastus, 22C00900 Kassavirta-analyysit, 22C28000 Accounting and Information Systems. Yhden edellä mainituista valinnaisista voi korvata toisella niistä kursseista, joita ei suoritettu sivuopintokokonaisuuden valinnaisena laskentatoimen opintojaksona: 22C00300 Johdon laskentatoimi II tai 22C00400 Tuloslaskenta.

 B. Opiskelijat, joilla kandidaatin tutkinnossa on laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tai laskentatoimi erikoistumisalueena (BIZ40601)

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Laskentatoimen syventävän sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota riittävät tiedot ja taidot vaativaa laskentatoimen osaamista edellyttäviin tehtäviin. Syventävä sivuopintokokonaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden KHT-tutkintoa varten vaadittavien laskentatoimen opintojen suorittamiseksi.

Opintokokonaisuuden rakenne 24 op

Neljä kurssia alla olevasta listasta:

(Erikoistumisalueet vain suosituksia)

Tuloslaskenta

Johdon laskentatoimi

Muu syventävä kurssi

22C09900

Toisessa yliopistossa tai Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa suoritettu laskentatoimen kurssi **)

6-12 op

*) Ellei sisälly TS 1995 mukaiseen kandidaatin tutkintoon tai ohjelman opintoihin.
**) Sovittava etukäteen opintokokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Kurssin tulee sopia opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja täyttää tutkintosäännön vaatimukset.