Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30400

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Vastuuopettaja: Ashih Kumar

Haku: Ei hakua suoraan sivuaineeseen, vaan haku sivuaineeseen sisältyville yksittäisille kursseille tarvittaessa - katso merkinnät kurssien kohdalla alla.

Kiintiöt ja rajoitukset: Sivuaineeseen sisältyvälle pakolliselle kurssille Markkinoinnin perusteet voidaan lukuvuonna 2017-18 valita korkeintaan 12 opiskelijaa Aallon muista kouluista. Halutessasi voit tarkistaa myös mahdollisuuden suorittaa tämän kurssin avoimessa yliopistossa (omakustanteisesti): http://avoin.aalto.fi/fi/

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus tarjoaa opiskelijalle

  • perusymmärryksen markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä;
  • perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja;
  • perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä; sekä
  • perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla.

Sivuaineen rakenne

Markkinoinnin perusteet -opintojakso (23A00110) on pakollinen osa sivuopintoja. Kokonaisuuden suorittaminen suositellaan aloitettavan tällä kurssilla.

Kaikille sivuaineopiskelijoille suositellaan kurssia 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen (tai 23C581 Consumer Behavior). Tämä kurssi on myös esitietovaatimuksena monille muille opintokokonaisuuden kursseille. Jos opiskelija haluaa erikoistua tuote- ja bisneskehitykseen, hänelle suositellaan lisäksi kursseja 23C550, 23C79000 ja 23C60500. Jos opiskelija haluaa erikoistua asiakassuhdejohtamiseen, hänelle suositellaan kursseja 23C72050, 23C77051 ja 23C60500. Jos opiskelija haluaa erikoistua markkinointiviestintään ja myynninedistämiseen, hänelle suositellaan kursseja 23C510, 23C77051 ja 23C60500. 

Kursseilla voi olla osallistumisrajoitteita, esitietovaatimuksia ja/tai kurssikohtaista karsintaa. Nämä on syytä selvittää etukäteen.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Tuleeko kurssille hakea erikseen opinto-oikeutta?

Periodi

Pakollinen kurssi

23A00110

Markkinoinnin perusteet

6 op

Kurssille  haettava erikseen opinto-oikeutta, ks. Hakuohjeet

Halutessasi voit tarkistaa myös mahdollisuuden suorittaa kurssi avoimessa yliopistossa (omakustanteisesti): http://avoin.aalto.fi/fi/

I

Valinnaiset kurssit

23C510

Integrated Marketing Communications

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiIII

23C550

Services Marketing

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiIII

23C580

tai23C581

Kuluttajan käyttäytyminen

taiConsumer Behavior

6 op
6 op

Kurssille  haettava erikseen opinto-oikeutta, ks. Hakuohjeet


Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssi23C60000

Market Research

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiI-II, IV-V

23C60500

Marketing Analytics

 6 opKaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiIII

23C61050

Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot

6 op

Kurssille  haettava erikseen opinto-oikeutta, ks. HakuohjeetI

23C72050

Customer Experience Management 1)

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiTBA

23C79000

New Product Development

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiII


1) Korvaa kurssin 23C72000 Customer Relationship Management

2) Korvaa aikaisemmat kurssit 23C77050 Myynnin peruskurssi, 23C77000 Sales, Selling and Sales work ja TU-C8250 (Myynti ja markkinointi)