Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3033

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Riikka Korte

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Matematiikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.          

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Matematik, Mathematics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Matematiikalla on sovelluksia kaikilla tekniikan aloilla, ja tästä laaja-alaisuudesta johtuen sivuaineen opiskelija laatii matematiikan sivuaineen vastuuprofessorin kanssa 20 tai 25 opintopisteen kokoisen henkilökohtaisen kurssipaketin.

Pakettiin valitaan kursseja alla olevasta listasta huomioiden opiskelijan tausta, kiinnostukset ja muiden opintojen tarpeet.

Sivuaineen rakenne                

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

MS-A000*

Matriisilaskenta /

Matrisräkning

5

I, II, III /

II

MS-A010*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /

Differential- och integralkalkyl 1

5

I, II, IV /


I

MS-A020*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 /

Differential- och integralkalkyl 2

5

I, III, IV /


III

MS-A030*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / 

Differential- och integralkalkyl 3

5

I, IV


IV

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik

5

I, IV


I

MS-A050*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi  /

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik /

First course in probability and statistics

5

I, II, III


III IV

MS-C1080

Introduction to abstract algebra

5

III

MS-C1300

Kompleksianalyysi 

5

II

MS-C1342

Lineaarialgebra  

5

II, V

MS-C1350

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 

5

I

MS-C1420

Fourier-analyysi 

5

I, IV

MS-C1530

Käyrät ja pinnat 

5

I

MS-C1540

Euklidiset avaruudet 

5

III

MS-C1650

Numeerinen analyysi  

5

V