Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3054

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: muotoilun laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Eero Miettinen

Sivuaineen koordinaattori: Kristiina Tengvall

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat

Haku:

Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 15.-31.5.2017. Hakuohjeet 2017-2018

Liitteenä toimitetaan vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee hakijan kiinnostus aihealueeseen. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi toimitetaan myös opintosuoritusote. Valinnan suorittavat sivuaineesta vastaavat professorit.

Kiintiöt ja rajoitukset: 100 opiskelijaa

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Tietotavoitteet: Sivuaineen suorittanut opiskelija hahmottaa muotoilun kentän moninaisuuden ja muotoilun mahdollisuudet laaja-alaisesti. Hän ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja niiden kytkennät sekä muotoilun ongelmien ja prosessien luonteen ja dynamiikan.

Taitotavoitteet: Opiskelija osaa toimia yhteistyössä muotoilijoiden kanssa, hyödyntää rakentavasti muotoilijoiden osaamista ja edistää muotoilutyötä oman erikoisosaamisensa avulla.

Asennetavoitteet: Opiskelija on oppinut arvostamaan estetiikkaa, sosiaalista vastuuta, kestävää kehitystä, monialaista yhteistyötä, näkemyksellistä luovuutta ja rohkeaa tulkintaa suunnittelun perustana.

Sivuaineen sisältö

  • Muotoilun peruskäsitteet
  • Muotoilun menetelmät ja prosessit
  • Muotoilun kenttä ja muotoilun eri osa-alueet
  • Muotoilun arvot

Toteutus: Luennot, harjoitustehtävät ja ryhmätyöt, essee.

Sivuaineen rakenne

koodi

nimi

opintopisteet


MUO-C0005


Design theory and methodology


3

MUO-C0001

Muotoilun rooli ja merkitys

2

MUO-C3015

Miten muotoilemme toisillemme?

5

MUO-C3005

Ongelmalähtöinen tuotesuunnittelu

5


MUO-C0100


Vaihtuvasisältöiset projektit

5-10

Muotoilun sivuaine voidaan suorittaa joko 15 opintopisteen tai Vaihtuvasisältöisen projektin (MUO-C0100) kanssa 20-25 opintopisteen laajuisena. Projektin sisällöstä sovitaan Muotoilun sivuaineen vastuuprofessorin kanssa.