Koodi: CHEM3017

Laajuus: 18–25 op

Kieli: suomi, osin englanti

Sivuaineen vastuuprofessori: Jouni Paltakari

Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille ja erityisesti tuotantotalouden opiskelijoille. Kemiantekniikan opiskelijat eivät voi valita sivuainetta.

Haku: -

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitiedot: -

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Industriell processteknik, Industrial process technology

Sisältö

Luento- ja teoriaopetuksen lisäksi sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy ryhmissä ja/tai yksilöllisesti tehtäviä laskuharjoituksia ja projekti- ja laboratoriotöitä.

Oppimistavoitteet

Suoritettuaan sivuaineen opiskelijat ymmärtävät pääpiirteittäin luonnonvaroja hyödyntävän prosessiteollisuuden toimintaa, teollisia prosesseja ja niiden taseita ja mitoitusta. Opiskelijat omaksuvat turvallisen ja täsmällisen työskentelytavan laboratoriossa.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Suositeltu suoritusaika

Kaikille yhteiset opinnot (valitse 1 kurssi)

5


CHEM-A1100

Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit

5

1. syksy/I-II

CHEM-A1105

Teollisuuden toimintaympäristö

3

1. syksy/I-II

Valinnaiset opinnot

15–20


Lisäksi opiskelijan on valittava 3–4 seuraavista kursseista siten, että sivuaineen haluttu laajuus täyttyy.

CHEM-A1410

Materiaalitieteen perusteet5

1.syksy/I-II

CHEM-C2110

Materiaalitekniikan teolliset prosessit5

2.kevät/III-IV

CHEM-C2120

Industrial Processes in Bio and Chemical Technology5

2. kevät/IV-V

CHEM-A1110

Virtaukset ja reaktorit

5

1. kevät/III-IV

CHEM-A2100

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit

5

2. syksy/I-II

CHEM-C2310

Bioprosessitekniikka

5

2. kevät/IV-V