Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3031

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Tuomas Aura

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat. Tämä on kandidaattitason sivuaine, joten maisterivaiheen opiskelijoiden on varmistettava omasta koulutusohjelmastaan sivuaineen soveltuvuus tutkintoon. Ei tietotekniikan pääaineen opiskelijoille.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Sivuaineen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää kursseille voidaan rajata.                  

Esitiedot: Opiskelijan oman koulutusohjelman (tekniikan ala) pakolliset tietotekniikan kurssit toimivat sivuaineen esitietoina. Tarvittaessa tietotekniikan opinnot voi aloittaa sivuaineessa aivan alusta.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Datateknik, Computer Science

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tietotekniikan sivuaineessa opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen, joten sivuaine on hyödyllinen kenelle tahansa Aallon opiskelijalle. Useimpia tietotekniikan opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä kursseina.

Sivuaineen rakenne

Sivuaineen pakollisissa kursseissa on valittavana kaksi opintopolkua. Aloittelijan opintopolku tarjoaa rauhallisemman johdatuksen ohjelmointiin ja tietotekniikan käsitteisiin. Vaativampi opintopolku sopii kaikille haasteita kaipaaville opiskelijoille aiemmasta ohjelmointikokemuksesta tai sen puutteesta riippumatta. Sivuaineeseen voi perustellusta syystä sisällyttää molempien opintopolkujen kursseja, mutta opiskelijan on huolehdittava, että hänellä on riittävät esitiedot kullekin kurssille. Huomaa erityisesti, että CS-A1110 Ohjelmointi 1 (aikaisempi kurssikoodi CSE-A1110) on välttämätön esitieto vaativan opintopolun muille kursseille. Perustieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa vaativampi opintopolku.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa ja vaativammalla opintopolulla on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on suoritettava tullakseen hyväksytyksi tietotekniikan maisteriohjelmaan kandi-maisterisiirtymämenettelyssä.

Osa sivuaineen valinnaisista kursseista on melko vaativia, joten kurssikohtaiset esitietovaatimukset on syytä tarkistaa.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset kurssit, aloittelijan opintopolku, 15 op:*

CS-A1111 

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I-II

CS-A1121

Ohjelmoinnin peruskurssi Y2

5

III-V

CS-A1141

Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

I-II

Pakolliset kurssit, vaativampi opintopolku, 15 op:*

CS-A1110

Ohjelmointi 15I-II

CS-A1120

Ohjelmointi 25IV-V

CS-A1140

Tietorakenteet ja algoritmit5I-II

Valitse seuraavista niin, että sivuaineen laajuus (20-25 op) täyttyy:

CS-A1150

Tietokannat (suositellaan)

5

III-V

CS-C2150

Theoretical Computer Science

5

III-IV

ELEC-C7241

Tietokoneverkot

5

III-IV

CS-C3100

Computer Graphics

5

I-II

CS-C3120

Human-Computer Interaction

5

I-II

CS-C3160

Data Science

5

II

CS-C3140

Operating Systems

5

I

CS-C3170

Web Software Development

5

II-III

CS-C3130

Information Security

5

I

CS-C3150

Software Engineering

5

I-II, III-IV

CS-E4580Programming Parallel Computers5V
ELEC-A7100C-ohjelmoinnin peruskurssi5III-V

ELEC-A7150

C++ Programming

5

I-II

* Jos sivuaineen pakolliset kurssit tai vastaavat ohjelmointikurssit kuuluvat jo muualle tutkintoon, valitaan valinnaisten kurssien listalta niin, että sivuaineen laajuus täyttyy.