Koodi: SCI3063

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi ja englanti

Sivuaineen vastuuprofessori: Pauliina Ilmonen

Kohderyhmä: Kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat, joilla riittävät esitiedot.

Haku: Aalto-yliopiston opiskelijoille vapaa sivuaine (ei erillistä hakua).

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitiedot: Matematiikan peruskurssit MS-A000X, MS-A010X, MS-A050X tai vastaavat tiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Statistik, Statistics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kun erilaisia aineistoja kerätään, tallennetaan ja analysoidaan enenevässä määrin, tilastollisten menetelmien tunteminen on tullut yhä tärkeämmäksi monilla tieteenaloilla. Tilastojen ja tilastotieteen ymmärtäminen on hyödyllistä esimerkiksi tekniikan alan, talouden ja koulutuksen tutkimuksessa sekä monissa teollisuuden ja hallinnon työpaikoissa. Tilastotieteen sivuaine tarjoaa opiskelijoille johdatuksen molempiin - tilastotieteen teoriaan ja käytäntöön. Opiskelijat oppivat keräämään aineistoja, kuvailemaan niitä, suorittamaan tilastollisia analyysejä ja tulkitsemaan tuloksia. Opiskelijat oppivat suorittamaan tietokonepohjaisia analyysejä ja lisäksi he oppivat käytettyjen menetelmien taustalla olevaa teoriaa.

Sivuaineen rakenne

Tilastotieteen sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville opiskelijoille. Opiskelija laatii tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmosen kanssa 20-25 opintopisteen kokoisen henkilökohtaisen kurssipaketin, joka koostuu esimerkiksi seuraavista kursseista:

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

MS-C2104

Introduction to Statistical Inference

5

III-IV

MS-C2111

Stokastiset prosessit

5

I

MS-C2128

Ennustaminen ja aikasarja-analyysi

5

II

MS-E2112

Multivariate Statistical Analysis

5

III-IV

Näiden kurssien lisäksi tai sijaan sivuainekokonaisuuteen voi sisällyttää tilastotieteen erikoiskurssin/erikoiskursseja. (Kyseiset kurssit luennoidaan nimikkeellä Course with varying content.)