Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30530

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Petri Kuoppamäki

Haku: Ei hakua. Kaikki sivuaineeseen sisällytettävissä olevat opintojaksot kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoimia. Voit ilmoittautua kursseille normaalisti weboodissa. Ennen sivuaineen suorittamisen aloittamista, varmistathan omasta koulustasi, että saat nämä opinnot sisällytettyä tutkintoosi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.

Yritysjuridiikan sivuaine on mahdollista suorittaa aineopintotasoisena (A-vaihtoehto alla), tai syventävien opintojen tasoisena (B-vaihtoehto alla).

A. Opiskelijat, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuutta.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakollinen kurssi

32A00130

Yritysjuridiikan perusteet

6 op

III

Valinnaiset kurssit

32C060

Verotuksen perusteet*)

6 op

II

32C25000

Sopimusjuridiikka

6 op

I

32C26000

Yhtiöjuridiikka

6 op

III

32C31000

Työsuhdejuridiikka

6 op

IV

*) Mikäli Verotuksen perusteet on suoritettu osana kandidaatin tutkintoa, sen voi korvata jollakin seuraavista yritysjuridiikan C-tason vanhoista valinnaisista kursseista: 32C12000 Taloushallinnon juridiikka, 32C23000 International Taxation, 32C260 Rahoitusjuridiikka, 32C14000 Immateriaalioikeudet yrityksen strategiassa tai 32C13000 Sähköisen kaupan juridiikka.

B. Syventävistä opintojaksoista koostuva kokonaisuus, joka sisällytettävissä vain maisteritutkintoon. Kokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet aineopintotasoisen yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden.

Valitse 4 kurssia listalta.

*) Mikäli opiskelija on suorittanut aikaisemmin kurssin 32C220 Yritysverotus, Elinkeinoverotuksen kurssia ei voi suorittaa.