Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ41308

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Petri Kuoppamäki

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

 A.Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuutta kandidaattitasolla

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Sivuaineen rakenne 24 op

 B. Opiskelijat jotka ovat suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden kandidaattitasolla

Valitse 4 kurssia listalta.

*) Mikäli opiskelija on suorittanut aikaisemmin kurssin 32C220 Yritysverotus, Elinkeinoverotuksen kurssia ei voi suorittaa.