Perustiedot

Koodi: CHEM3051

Laajuus: 20–25 op

Kieli: suomi

Vastuuopettaja: Thaddeus Maloney

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Niina Arppe

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu muille Aalto‐yliopiston tekniikan koulujen opiskelijoille, ei kemian tekniikan kandidaattiopiskelijoille.

Haku: Ei erillistä hakua, avoin sivuaine kaikille kohderyhmän opiskelijoille. Huomioi sivuaineelle tai siihen sisältyville kursseille asetetut esitietovaatimukset.

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitietovaatimukset: -

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät biotieteen peruskäsitteet, biomateriaalien ja tuotteiden keskeiset ominaisuudet, sekä tuntevat millaista prosessointia ja jalostamisen prosesseja käytetään biomassapohjaisten tuotteiden valmistamisessa.

Luento‐ ja teoriaopetuksen lisäksi sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy ryhmissä ja/tai yksilöllisesti tehtäviä laskuharjoituksia ja projekti‐ ja laboratoriotöitä. Opiskelija voi kurssivalinnoillaan painottaa sivuaineen sisältöä joko biotieteiden ja bioprosessitekniikan tai biomassan jalostamisen suuntaan.


KoodiNimiOpintopisteetPeriodi
Kaikille yhteiset opinnot10
CHEM‐A1310Biotieteen perusteet5

1. kevät / III–IV

CHEM‐A1410Materiaalitieteen perusteet5

1. syksy / I–II

Valinnaiset opinnot10–15
Lisäksi valitaan 2–3 seuraavista kursseista (huomaa esitiedot):
CHEM‐C2430Polymeeriteknologian perusteet52. syksy / II
CHEM‐C2230Pintakemia52. kevät / IV–V
CHEM‐C2330Biochemistry52. kevät / IV–V
CHEM‐C2310Bioprosessitekniikka52. kevät / IV–V
CHEM‐C2340Industrial Biomass Processes52. kevät / IV–V
CHEM‐C2300Solu‐ ja molekyylibiologia52. syksy / I–II
CHEM‐C3320/CHEM-E1100Plant Biomass52. syksy / I