Perustiedot

Koodi: ENG3061

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Vastuuopettaja: Martti Larmi

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (lähinnä ELEC, SCI), lukuun ottamatta Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman opiskelijoita sekä Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Advanced Energy Solutions –ohjelman (AAE) ENGin pääaineissa (Sustainable Energy in Buildings and Built Environment ja Sustainable Energy Conversion Processes). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä AAE-ohjelman ENGin pääaineisiin muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua (huomioi kohderyhmä)

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energiteknik; Energy Technology

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (10 ECTS)

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

Sivuaineen valinnaiset opinnot (15 ECTS)

Valitaan alla olevista kolme kurssia

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

IV-V

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

I

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V ja I

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

IV

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka5I-II