Perustiedot

Koodi: ENG3062

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Vastuuopettaja: Mikael Rinne

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aallon tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille, lukuun ottamatta energia- ja ympäristötekniikan pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Geoengineering –ohjelmaan (GEO). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirryttäessä GEO-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Geobyggande; Geoengineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTSperiodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (15 ECTS)

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

5

III
YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

5

V

Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)

Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy

ENY-C2002

Energia ja ympäristö5II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka  5I-II

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling5III

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

IV-V

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

I

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

V

YYT-C2005

Sovellettu hydrologia

5

I

YYT-C3001

Management of environmental data and information

5

I