Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30100
Laajuus: 24 op
Kieli: Suomi
Järjestävä laitos: Johtamisen laitos
Vastuuopettaja: Taija Turunen 
Hallinnollinen yhteyshenkilö: Johanna Haarala
Kohderyhmä: All Aalto students
Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar:

Degree students at Aalto School of Business do not need to separately apply for a study right for the minor. During the academic year 2019-2020, maximum of 5 students from other Aalto schools can be granted a study right for the minor. Of this quota, no places remain for the September application period. / Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2019-2020, maksimissaan 5 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta. Tämä viiden opiskelijan kiintiö täyttyi toukokuun päähaussa: syyskuun haussa ei siis ole mahdollista hakea opinto-oikeutta tähän sivuaineeseen.Sivuaineen sisältö ja rakenne

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta; perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
  • kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa työelämän tarpeisiin.

Sivuaineen rakenne 24 op

Sivuopintokokonaisuuden alussa tulee suorittaa Johtamisen perusteet -opintojakso (21A00110) ennen muiden johtamisen kurssien suorittamista tai samanaikaisesti ensimmäisen kurssin kanssa.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakollinen kurssi

21A00110

Johtamisen perusteet

6 op

IV

Valinnaiset kurssit

21C00250

Organisaatiokäyttäytyminen 1)

6 opI
21C23000Managing Corporate Careers6 opI
25C00100

Entrepreneurship and Innovation Management 2)

6 opII, IV
21C00350

Human Resource Management

6 opII
21C00500Liikkeenjohdon konsultointi6 opII
21C00400Projektityö ja -johtaminen6 opIII
21C10000Business and Society6 opIII

26C10000

International Business and Strategy

6 op

III

21C21000

Kiertotalouden strategiat ja johtaminen

6 op

IV

21C22000

Future of Work

6 op

V

JOIN-C7002

Design and Creativity in Business 3)

6 op

V
21C09900Ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettu johtamisen kurssi6 op
21C03000Current Issues in Leadership6 opEi tarjonnassa 2018-2020

1) Korvaa kurssin 21C00200 Johtajuus organisaatiossa
2)
Korvaa kurssin 21C00100 Liiketoiminta ja strategia
3)
Korvaa kurssin JOIN-C7002 Design + Business