Koodi: CHEM3016

Laajuus: 20–25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Antti Karttunen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Niina Arppe

Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille lukuun ottamatta kemian tekniikan opiskelijoita. Suorittamalla sivuaineen opiskelija voi saavuttaa riittävät kemian taidot jatkaa opintojaan kemian tekniikan korkeakoulun DI-pääaineissa.                                                

Haku: Lukuvuosi 2018–2019 ja 2019–2020: s-postitse niina.arppe@aalto.fi, 1.9. mennessä, hakemuksen liitteeksi HOPS

Kiintiöt ja rajoitukset: max 10 opiskelijaa

Esitiedot: -

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Kemi, Chemistry


Sivuaineen sisältö

Sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy luento- ja teoriaopetusta, laskuharjoituksia ja ryhmissä tehtäviä laboratoriotöitä. Opiskelija voi kurssivalinnoillaan painottaa sivuaineen sisältöä siten, että pää- ja sivuaine täydentävät toisiaan parhaalla tavalla.

Oppimistavoitteet

Sivuaineen suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät aineen rakennetta ja kemiallisia reaktioita sidostasolla ja tuntevat kemiallisen rakenteen yhteyksiä aineominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen. He osaavat kuvata reaktiokinetiikkaa ja ainetasapainoja matemaattisesti termodynamiikan periaatteita noudattaen. Opiskelijat omaksuvat turvallisen kokeellisen työskentelytavan ja oppivat täsmälliseen työskentelyyn laboratoriossa.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Suositeltu suoritusaika

Kaikille yhteiset opinnot

10


CHEM-A1200

Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

5

1. syksy / I–II

CHEM-A1210

Kemiallinen reaktio51. kevät / IV–V

Valinnaiset opinnot

10–15


Lisäksi opiskelijan on valittava vähintään 2-3 seuraavista kursseista siten, että sivuaineen haluttu laajuus täytyy.

CHEM-A1410Materiaalitieteen perusteet5

1. syksy / I–II

CHEM-A2250Fysikaalinen kemia Bio-IT:lle52. syksy (1. syksy) / I–II
CHEM-C2240Epäorgaaninen kemia52. kevät (1. kevät) / III–IV
CHEM-C2220Orgaanisen synteesin perusteet5

2018–2019: 2. kevät / III–IV, 

2019–2020: 2. syksy / III

HUOM! Sivuaineeseen kuuluu pakollinen työturvallisuusosuus, jonka voi suorittaa joko CHEM-A1010 Turvallinen työskentely laboratoriossa tai CHEM-E0140 Laboratory Safety Course -kursseilla. Työturvallisuus osuus koostuu kahdesta 3 h luennosta + tentistä syksyn orientaatioviikolta  alkaen. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan sivuaineeseen valituille. Opiskelijoilla oletetaan olevan laboratoriotyötakki sekä suojalasit. Tarvittaessa opiskelija voi osallistua yhteistilaukseen. Lisätietoja yhteistilauksesta sivuaineoikeuden vahvistamisen yhteydessä.