Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30510

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Tapani Kykkänen

Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: Lukuvuonna 2019-2020, maksimissaan 20 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta. Syyskuun haussa näistä paikoista jäljellä 15 paikkaa.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopintokokonaisuus antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Sivuaineen rakenne

1) Esitietovaatimuksena Kirjanpito ja Johdon laskentatoimi I